אהבתם? שתפו עם חבריכם

מדיניות פרטיות

הכתובים הבאים כתובים בלשון זכר וזאת מבחינת הנוחות בלבד, אולם כמובן פונה ומתייחס לשני המינים כאחד.

 

מדיניות פרטיות מאגר מידע ודיוור ישיר

1. הפרטים האישיים שיימסרו על ידי הגולש ו/או העושה שימוש כלשהו באתר טבעלייף (להלן: הלקוח)  במסגרת מילוי טופס ההרשמה ו/או תוך שימוש כלשהו ביישומונים הנמצאים באתר טבעלייף (להלן: האתר) כגון מחשבון קלוריות, ו/או כל שימוש אחר באתר, יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של האתר טבעלייף ו/או החברה (להלן: החברה).

2. החברה לא תמסור שום פרט מפרטי הלקוח, למעט במקרים כגון:
אם תידרש לעשות כן על פי צו בית משפט או על פי כל דין, אם תקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על ידי הלקוחה ובכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה החשד כי הלקוח הפר תנאי מתנאי התקנון ו/או כל הסכם עם החברה ו/או האתר ו/או עם מי מטעמם.
אם החברה תעביר את פעילותה לגוף שלישי כלשהו, וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילותה אל תוך פעילותו של גוף אחר, החברה תהיה זכאית להעביר לגוף האחר הנ”ל את כל פרטי ההלקוח ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו. ללקוח לא תהיה בשום מקרה טענה או דרישה כלפי החברה בקשר למסירת פרטיו כאמור והוא מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה כאמור.

3. מילוי טופס ההרשמה באתר, רכישה דרך האתר ו/או הצטרפות למועדון הלקוחות, ו/או תוך שימוש כלשהו ביישומונים הנמצאים באתר מהווה בזאת את הסכמתו של הלקוח לכך שפרטיו וכל מידע אודותיו, יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של החברה ו/או האתר ו/או מי מטעמם, וכי ייעשה במידע זה שימוש בין היתר למטרות
הבאות: למטרות שיווק, מידע, פרסום, קידום מכירות ומכירות כולל פניה ללקוח בכל אמצעי אמצעי תקשורת שתמצא לנכון כולל דיוור ישיר, בכתב, בדפוס, בטלפון, הודעת טקסט, הודעת ווטס-אפ ו/או בכל באמצעי אחר לרבות באמצעות שימוש ב”עוגייה” (cookies).
שימוש כאמור בפרטי הלקוח לא ייחשב כפגיעה בפרטיות.

עוד מוסכם כי המידע כאמור יחשב לקניינה של החברה והלקוח מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש ו/או בעלות במידע כאמור, לרבות וויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א 1981. החברה לא תיחשב כמפרת התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש
בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ”ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות את הלקוח או להתחקות אחריו על ידי אחר, ואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.

4. הלקוח יודע ומאשר בזאת כי ידוע לו שלא חלה עליו שום חובה חוקית למסור את פרטיו וכי מסירת המידע הנ”ל נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו ובידיעתו המלאים.

הלקוח מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל בפרטים שמילא ומאשר כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.

5. לקוח אשר אין ברצונו כי ייעשה שימוש בפרטיו יכול תמיד להסיר את עצמו ממאגר המידע אשר ברשות החברה וזאת באמצעות פנייה אל החברה או באמצעות לחיצה על קישור להסרה המצוי בכל דיוור.
מאחר ועלולות להיות תקלות תקשורת ו/או תקלות תכנותיות, על הלקוח לוודא שאכן הוסר ממאגר המידע של החברה באמצעות פנייה אל החברה וקבלת תשובה ואישור על הסרתו מן המאגר.

החברה ו/או האתר שומרים לעצמם את הזכות לשנות את התקנון ואת תנאיו, חלקם או כולם מדי פעם, וזאת על פי שיקול דעתם הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת מראש.

 

שימוש בCOOKIES (עוגיות)

האתר משתמש בעוגיות (להלן ” Cookies “ו/או ” עוגיות”) לצורך תפעולו השוטף והתקין, לשם אבטחת הנתונים בו והמידע אותו אתה מוסר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש שלך באתר, וזאת בין השאר למען אימות פרטים, לשם שיפור חווית הגלישה שלך, תוך התאמת האתר להעדפותיך האישיות, להקל על גלישתך באתר, לשם אפיון המוצרים המתאימים לך, להתאים עבורך פרסומות הרלבנטיות אליך, אף בגלישתך באתרים אחרים, הכל למטרות סטטיסטיות, מחקריות ומסחריות, וכמובן לצרכי אבטחת מידע.

עוגיות הינן קבצי טקסט אשר הדפדפן שלך יוצר על פי פקודה משרתי החברה.
חלק מהעוגיות יפקע כאשר תסגור את הדפדפן ואחיו עוגיות אחרות אחרות ישמרו על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. העוגיות מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן שגלשת באתר, מהיכן הגעת אל האתר ועוד.
העוגיות ישמרו אף מידע בדבר הרגלי הגלישה שלך באתרים אחרים, לרבות האתרים בהם גלשת, העמודים באתרים וכל פעולה אחרת בהם.
האתר עשוי לעשות שימוש אף בעוגיות צד ג’ כגון עוגיות של חברת Google ו/או פייסבוק אשר כגון אלו המוטמעות תוך שימוש ב- Google Analytics ואשר עוזרות לנו להתאים לך את חווית הגלישה.
אם אינך רוצה לקבל עוגיות, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך בקר בקובץ העזרה של הדפדפן דרכו אתה גולש, אולם במקרה זה, עליך לדעת כי ייתכן ולא תוכל להיכנס או לעשות שימוש בחלק מהמאפיינים המוצעים כשירות באתר.

 

בנוסף אתר זה משתמש בגוגל אנליטיקס, מוצר של גוגל שעוזר לבעלי אתרים להבין את אופן המעורבות של לקוחות באתרים שלהם.
כאשר אתם מבקרים באתר זה הדפדפן שלכם שולח נתונים מסוימים ל-Google באופן אוטומטי. נתונים אלה כוללים, בין היתר, את כתובת האינטרנט של הדף שבו אתם מבקרים ואת כתובת ה-IP שלכם.

גוגל אנליטיקס משתמשים בקבצי “cookies”, קבצי טקסט המוצבים על המחשב במטרה לסייע לאתר לנתח כיצד המבקרים משתמשים באתר. האינפורמציה שנאספת דרך קובץ ה-“cookie” מועברת ונשמרת בשרתי גוגל. גוגל משתמשת במידע זה כדי להעריך את השימוש שלך באתר, עריכת דוחות על פעילות האתר ועל השימוש באינטרנט בשביל מנהלי אתרים.

גוגל עלולה גם להעביר את המידע לצד שלישי, כאשר היא נדרשת לכך מתוקף חוק, או כאשר צד שלישי מעבד את המידע בשביל גוגל. גוגל לא תשייך את כתובת ה-IP עם מידע אחר שיש לגוגל.

* כניסה ושימוש באתר מהווים את הסכמתכם לשימוש בקבצי ה-cookies. אם אינכם מסכימים הרי שאתם מתבקשים שלא לעשות כל שימוש באתר, לא לגלוש בו ולא לעשות שום פעולה כלשהי באתר.

 

ט.ל.ח.

אהבתם? שתפו עם חבריכם

ראיתם משהו בכתבה שמעניין אתכם, רוצים מידע נוסף? רשמו את המייל שלכם כאן למטה או שלחו אלינו פנייה - לחצו כאן לפנייה

  בעצם שימושך בכלי כלשהו באתר טבעלייף כולל מחשבון הקלוריות וכולל פנייתך והרשמתך אלינו אתה מאשר בזאת כי אתה מסכים למדיניות הפרטיות שלנו ואתה מסכים לקבל מאיתנו דברי דואר כולל שיווק ופרסום. תמיד תוכל להסיר את עצמך מרשימת הדיוור או ע"י פנייה אלינו או ע"י על לחיצה על הקישור הסרה מרשימת הדיוור אשר נמצא בתחתית כל מייל שיישלח אליך. למדיניות פרטיות לחץ כאן. אם אינך מסכים אנא אל תירשם אלינו, תודה.

  INULIN

  בריאים לחיים המפתח
  ,ימים ולאריכות יותר
  ,לכולם ממליץ FDA
  ויצמן במכון חוקרים
  ...ממליצים העולם וברחבי בטכניון

  לפרטים נוספים