סרוטונין

שאלה: האם יש דרך לבדוק אם רמת הסרוטונין במוח נורמאלית ? ובכלל האם יש דרך לבדוק אם כל החומרים במוח מאוזנים ולא דרך פסיכיאטר אלא ממש בדיקה רפואית ? ...

INULIN

בריאים לחיים המפתח
,ימים ולאריכות יותר
,לכולם ממליץ FDA
ויצמן במכון חוקרים
...ממליצים העולם וברחבי בטכניון

לפרטים נוספים