שאלה

שאלה: הטיפול בכוסות רוח? עבור מה זה נעשה?האם זה לא טיפול של הסבתות שלנו שחלף מן העולם?מה דעתך רונית על טיפול זה? ...

שאלה: http://www.mesodoc.com/mesotherapy.htm האם הינך מכיר את השיטה הזו או מטפל בה? שלחתי לך קישור רלוונטי ...

שאלה: הטיפול בכוסות רוח? עבור מה זה נעשה?האם זה לא טיפול של הסבתות שלנו שחלף מן העולם?מה דעתך רונית על טיפול זה? ...

INULIN

בריאים לחיים המפתח
,ימים ולאריכות יותר
,לכולם ממליץ FDA
ויצמן במכון חוקרים
...ממליצים העולם וברחבי בטכניון

לפרטים נוספים