woman

"גיל המעבר", או מנופאוזה (Menopause) הפסקת המחזור. כשש שנים לפני הפסקת המחזור בפועל, הולך ויורד בהדרגהייצור ההורמון אסטרוגן ע"י השחלות, עד להפסקתו המלאה...

INULIN

בריאים לחיים המפתח
,ימים ולאריכות יותר
,לכולם ממליץ FDA
ויצמן במכון חוקרים
...ממליצים העולם וברחבי בטכניון

לפרטים נוספים