woman

"גיל המעבר", או מנופאוזה (Menopause) הפסקת המחזור. כשש שנים לפני הפסקת המחזור בפועל, הולך ויורד בהדרגהייצור ההורמון אסטרוגן ע"י השחלות, עד להפסקתו המלאה...