woman

לעבור את גיל המעבר - האם כדאי לקחת תוספת אסטרוגן בגיל המעבר כיצד להפחית את הסיכון למחלת האוסטיאופורוזיס ומהם הגורמים מהם הפיטואסטרוגנים האם יש בהם משום תחליף לאסטרוגן ומהי הכמות המומלצת. ...