tipuach

בריאות העור - מחוגי השעון השמש הקופחת וזיהום האוויר שאין דרך לחמוק מהשפעתם מהווים את האויבים הגדולים ביותר של עורנו....

טיפוח העור זמן קרינת השמש זיהום סביבתי והתזונה לא-מאוזנת מהווים את האויבים הגדולים ביותר של עורנו. עור חסר ברק חסר חיים או מקומט...

INULIN

בריאים לחיים המפתח
,ימים ולאריכות יותר
,לכולם ממליץ FDA
ויצמן במכון חוקרים
...ממליצים העולם וברחבי בטכניון

לפרטים נוספים