tipuach

בריאות העור - מחוגי השעון השמש הקופחת וזיהום האוויר שאין דרך לחמוק מהשפעתם מהווים את האויבים הגדולים ביותר של עורנו....

טיפוח העור זמן קרינת השמש זיהום סביבתי והתזונה לא-מאוזנת מהווים את האויבים הגדולים ביותר של עורנו. עור חסר ברק חסר חיים או מקומט...