sex

אוננות היא ההתנהגות המינית השכיחה ביותר גם בקרב המקיימים יחסי מין זוגיים באופן סדיר (אחרי משגל כמובן) זו דרך מצוינת לחוות הנאה מינית....

מה קורה לזוגות וזוגיות בנישואים חוזרים? אין להתעלם מהעובדה כי בנישואים חוזרים עם או ללא ילדים קיים אצל כל אחד מבני הזוג או הילדים מטען של זכרונות וחוויות הקשורים בטראומות ומשברים מין העבר....

INULIN

בריאים לחיים המפתח
,ימים ולאריכות יותר
,לכולם ממליץ FDA
ויצמן במכון חוקרים
...ממליצים העולם וברחבי בטכניון

לפרטים נוספים