sex

גיאות האין אונות – אימפוטנציה. בתקופה האחרונה אנו עדים לחיפושים אחר גישות טבעיות לשיפור התפקוד המיני בעיקר נוכח העלייה המדאיגה במקרי האימפוטנציה אצל צעירים ולנוכח הספקות באשר לבטיחות הויאגרה....

אהבה בשונה מרגשות אחרים הינה רגש מורכב. אפשר לומר אפילו רגש מופשט. שמחה וכעס למשל הינם רגשות פשוטים וישירים. מה שהאדם מרגיש זה מה שהוא חושב ומבין....

מין - להרגיש זה את זו - המין הוא למעשה שיאה של התקשורת הבין-אישית. זהו המגע האינטימי ביותר הכולל חדירה אל מקומות אישיים מאוד ופרטיים. המערכת הזוגית המתח הדינמיקה בין שני בני הזוג התפקידים שהם ממלאים והציפיות ...