sela

האם ישיבה בסאונה חמה טובה לבריאות? . חוקרים באוניברסיטה במזרח פינלנד בדקו 2,300 גברים בגיל ביניים במשך תקופה של 20 שנה. הם חילקו את נבדקי הסקר ל-3 קבוצות בהתאם לתדירות ישיבתם בסאונה במרוצת השבוע. הגברים בילו בממוצע 14 דקות בכל ביקור בסאונה בטמפרטורה של...

מחלת סוכרת בילדים: מגמות גלובליות, אזוריות ולאומיות בין השנים 1990-2019 - חלק א. סוכרת ילדים הוא נושא רפואי משמעותי בקרב ילדים, הגורם למגוון מצבים העלולים להגביר תמותה בגיל הצעיר. ...

תקופת גיל המעבר ((menopause במקומות העבודה: הגיע הזמן לשינוי פרדיגמה. זו תקופה נורמלית בחיי האישה. בארצות המערב המעורבות של נשים במקומות העבודה גדלה באופן ניכר בעשורים האחרונים, וגיל פרישתן לגמלאות גדל אף הוא. יחד עם זאת, בניגוד להיריון ולעזיבת נשים את מקומות עבודתן, תקופת גיל...

השׁוֹנוּת בהתייחסות לבעיות פוריות: אחוז משמעותי גבוה יותר של IVF בקרב לבנות. אנשים מכל הגזעים, הרקעים האתניים, הארצות והמגדרים השונים, וכן מסטאטוסים סוציו-אקונומיים שונים, לוקים בבעיות של חוסר פוריות. מבחינה אפידמיולוגית, בעיות פוריות הן מנת חלקם של 15% מהזוגות, והן הופכות בולטות יותר עם העלייה...

איבוד משקל מסיבי בעזרת טיפול ב- טירזפטיד tirzepatide. בתחום המאבק במשקל גופנו הנוטה לעלות, מסתמנת בשורה חדשה: ירידה משמעותית ב- BMI כמו גם שיפור בהרכב הגוף, הושגו בעזרת טירזפטיד - tirzepatide שם מותג Mounjaro....

XYLAZINE – תכשיר שהחל דרכו למטרת בילוי ותחושה טובה, מתברר כקטלני ביותר - חלק ב. Xylazine הפך להיות תכשיר ללא-מרשם בארה"ב, שם הוא ידוע בשם הרחוב שלו "tranq" בעיקר בפורטו-ריקו שם משמש תכשיר זה כתחליף להירואין ולפנטניל...

מדד חדש לניטור רמת גלוקוז בדם: Real-time continuous glucose monitoring או rtCGM. כל אדם החי עם סוכרת אמור כיום לבצע ניטורים בנשיאה על גופם של חיישן שיאפשר להם נתונים רצופים של רמת הגלוקוז בדמם, במהלך מדידה שנמשך שנייה אחת. ...

INULIN

בריאים לחיים המפתח
,ימים ולאריכות יותר
,לכולם ממליץ FDA
ויצמן במכון חוקרים
...ממליצים העולם וברחבי בטכניון

לפרטים נוספים

דילוג לתוכן