sela

בשעה שעולה הפופולריות של Ozempic להלן פרטים על semaglutide ואיבוד משקל. תכשיר זה הוא פפטיד המיצר ונמכר על ידי Novo Nordisk תחת שמות המותג Ozempic, Rybelsus ו-Wegovy לטיפול במקרים של סוכרת type 2 והשמנה. ...

RSV - וירוס סינציאלי נשימתי גורם תחלואה מספר 1 בילדים בגיל הרך, אך גם במבוגרים - האם מתקרבים לסופו? נגיף נשימתי נפוץ זה מוכר כגורם השכיח ביותר למחלות דרכי הנשימה והריאות....

אבחון והתנהלות במצב של קדם-סוכרת prediabetes. תכנית מניעת הסוכרת (DPP) הייתה ניסוי קליני רב-מוסדי אקראי שהדגים שאנשים בסיכון גבוה לסוכרת type 2 יכלו לדחות או למנוע את הסוכרת בעבר לדיאטת בריאות, לשילוב של פעילות גופנית המתונה או על ידי נטילת metformin...

היתרונות של bempadoic acid להפחתת רמת LDL כולסטרול הולכים ומתבררים. תהליכי טרשת עורקים מתחילים כבר במבוגרים צעירים ומתקדמים במשך עשרות שנים. זהו תרחיש הכרוך בתחלואה ובתמותה מסיבות כליליות, צרברו-וסקולריות ומחלה וסקולרית היקפית...

היפומגנזמיה – משמעות הקלינית של היפו-מגנזמיה – ההתנהלות והטיפולים – חלק ג. מצב של היפומגנזמיה הרבה יותר שכיח מזה של היפר-מגנזמיה, שמוצאים בדרך כלל במטופלים עם קצב מופחת של glomerular filtration rate והמטופלים על ידי תכשירים מכילי-מגנזיום....

דלקת מפרקים שגרונית – RHEUMATOID ARTHRITIS – על המנגנונים הקובעים את הסתברות המחלה חלק ג. דלקת מפרקים שגרונית אינה נעלמת עם הזמן. זהו מצב שיאלץ אתכם לחיות איתו לשארית ימיכם, אם כי יש תקופות של רמיסיה בה התסמינים לא מורגשים. ...

היפומגנזמיה - משמעות הקלינית של היפו-מגנזמיה - ההתנהלות והטיפולים - חלק א. אי סדירות של מגנזיום שכיחה בשגרה הקלינית ויכולה להתבטא קלינית כמפגעים קרדיו-וסקולריים, נוירו-שריריים ואי סדירות של איברים רבים נוספים. ...

INULIN

בריאים לחיים המפתח
,ימים ולאריכות יותר
,לכולם ממליץ FDA
ויצמן במכון חוקרים
...ממליצים העולם וברחבי בטכניון

לפרטים נוספים

טבעלייף מציעים
מתנה ₪100
עבור תוסף התזונה המוכח
והמומלץ בעולם לחיזוק
דרמטי של מערכת החיסון
מניעת מחלות וטיפול בהן
לגולשי טבעלייף מתנה קופון
בשווי של 100 ₪ לרכישה בנוסף
להנחות קיימות באתר
לחצו כאן לפרטים