sela

מנינגיטיס חיידקי בילדים - חלק א. הסימנים הקלאסיים של מנינגיטיס שהם קשיות צווארית, בולטות של המרפסים הגולגלתיים (bulging fontanelles), או בכי הנשמע כצווחה גבוהה (high pitched cry), הם לעתים קרובות חסרים בתינוקות/ילדים עם מנינגיטיס בקטריאלי. ...

אבחון וטיפול ב- systemic lupus erythematosus או SLE חלק ב. SLE היא מחלה אוטואימונית המשפיעה על המערכות הקרדיו-וסקולרית, העיכול, ההמטולוגית, הנשימתית, הנוירופסיכיאטרית, הכלייתית, הרבייה, מערכת שרירי השלד, ומערכת העור. ...

מה העתיד של ניסויים קליניים בפיברוזיס ריאתי אידיופתי - Idiopathic pulmonary fibrosis. מדובר במחלת היא מחלת ריאות צלקתית כרונית המאופיינת בירידה הדרגתית בלתי הפיכה בתפקוד הריאות, השייכת לקבוצת מחלות הריאה האינטרסטיציאליות. ...

סרטן הערמונית - עלייה מדאיגה במספר המקרים של סרטן הערמונית. העלייה הנרשמת בשנים האחרונות בתחלואה בסרטן הערמונית מדגישה את הצורך הדחוף לשיטות מדויקות יותר מזו של בדיקות מדויקות יותר מעבר למדידת רמת PSA. ...

בשעה שעולה הפופולריות של Ozempic להלן פרטים על semaglutide ואיבוד משקל. תכשיר זה הוא פפטיד המיצר ונמכר על ידי Novo Nordisk תחת שמות המותג Ozempic, Rybelsus ו-Wegovy לטיפול במקרים של סוכרת type 2 והשמנה. ...

RSV - וירוס סינציאלי נשימתי גורם תחלואה מספר 1 בילדים בגיל הרך, אך גם במבוגרים - האם מתקרבים לסופו? נגיף נשימתי נפוץ זה מוכר כגורם השכיח ביותר למחלות דרכי הנשימה והריאות....

אבחון והתנהלות במצב של קדם-סוכרת prediabetes. תכנית מניעת הסוכרת (DPP) הייתה ניסוי קליני רב-מוסדי אקראי שהדגים שאנשים בסיכון גבוה לסוכרת type 2 יכלו לדחות או למנוע את הסוכרת בעבר לדיאטת בריאות, לשילוב של פעילות גופנית המתונה או על ידי נטילת metformin...

INULIN

בריאים לחיים המפתח
,ימים ולאריכות יותר
,לכולם ממליץ FDA
ויצמן במכון חוקרים
...ממליצים העולם וברחבי בטכניון

לפרטים נוספים

טבעלייף מציעים
מתנה ₪100
עבור תוסף התזונה המוכח
והמומלץ בעולם לחיזוק
דרמטי של מערכת החיסון
מניעת מחלות וטיפול בהן
לגולשי טבעלייף מתנה קופון
בשווי של 100 ₪ לרכישה בנוסף
להנחות קיימות באתר
לחצו כאן לפרטים