sela

ההתייחסות לרמה מוגברת של פריטין בשגרה הרפואית, חלק א. רמת פריטין יכולה לייצג מאגרי ברזל, והיא נדרשת לרוב במקרים של אנמיה או תסמינים הכרוכים בה כגון עייפות, רגליים לא שקטות או איבוד שיער....

לידות טרם-עת - בעיה מציקה שלא מגיעה לפתרונה - חלק א. לידות טרם-עת (המתרחשות לפני 37 שבועות הריון הוא גורם סיכון משמעותי העלול אף להסתיים בפטירת היילוד הנולד טרם עת. למרות המאמצים האינטנסיביים למנוע תרחיש זה, לידות טרם-עת ממשיכות להוות אחת הבעיות בתחום המיילדות...

השמנה – האם תרופות הקסם החדשות ישימו קץ ל- OBESITY – חלק ב. סיבות נוספות לשימוש המוגבל בתכשירים אלה הן תופעות הלוואי שלהם כגון בחילה, שלשולים, כאבי קיבה והקאות, שהופכים בלתי נסבלים על ידי חלק מהמטופלים. בנוסף, באופן קריטי התכשירים אינם פועלים עם הסיבה השורשית...

INULIN

בריאים לחיים המפתח
,ימים ולאריכות יותר
,לכולם ממליץ FDA
ויצמן במכון חוקרים
...ממליצים העולם וברחבי בטכניון

לפרטים נוספים