sela

סרטן המעי הגס והחלחולת (colorectal) דוגמה לחשיבות הגילוי המוקדם – חלק ב. סרטן המעי הגס והחלחולת הוא סוג הסרטן השני בשכיחותו בקרב נשים, והשלישי בשכיחותו בין הגברים, כאשר בנשים השכיחות והתמותה ממנו נמוכים בערך ב-25% מאשר בקרב גברים. ...

עוד על dapagliflozin, התכשיר החדש לטיפול בסוכרת type 2, ולכאורה משפר את מצב הלב. תכשיר זה שייך לקבוצת המעכבים של (sodium-glucose co-transporter-2 (SGLT-2) והוא משיג פעילותו על ידי הרחקת סוכר מהגוף דרך השתן. ...

סרטן המעי הגס והחלחולת (colorectal) דוגמה לחשיבות הגילוי המוקדם - חלק א. סרטן המעי הגס והחלחולת מהווה בערך 10% מכלל סוגי הסרטן המאובחנים מדי שנה ואף ממקרי המוות הנגרמים בעטיו ברחבי העולם ...

שמונה מיתוסים נפוצים בציבור על covid-19 ומדוע אנשים מאמינים להם. מאז שהנגיף SARS-CoV-2 התהפך עלינו, נולדו תיאוריות קונספירציה רבות, החל מהיות נגיף זה מעשה ידי אדם ועד סיפורי fake על החיסונים נגדו. ננסה להכיל כאן 8 מיתוסים עיקריים ואיך צריך להתייחס אליהם....

התרופה שאושרה לאחרונה לטיפול בשלבי אלצהיימר מוקדמים מעוררת סימני שאלה – חלק ב. בתאריך 7 ביוני 2021 נתן ה-FDA אישור לתכשיר aducanumab לטיפול במחלת אלצהיימר, והצעד הזה משך תשומת לב ממספר טעמים: זה הייתה הפעם הראשונה שה-FDA אישר תרופה לאלצהיימר ב-18 השנים האחרונות, וכמו כן...

איידס - האם 40 שנה לאחר גילויו יש בשורות חדשות להדברת מגיפת HIV. הכול מדברים על יחסי-מין מוגנים כדרך היעילה להימנע מההדבקה בנגיף, אך כשמדובר ביחסי מין בעיקר בקרב צעירים, ההיגיון נכנע תמיד ליצר. ...

התרופה שאושרה לאחרונה לטיפול בשלבי אלצהיימר מוקדמים מעוררת סימני שאלה . אישור התרופה נגד אלצהיימר באופן מובהק את הדעה של פנל מומחים חיצוניים שכולם התנגדו לאישור תרופה זו בנובמבר 2020, לאחר שנשאלו האם הם סבורים שתוצאות הניסויים הקדם-קליניים שבוצעו עם תכשיר זה הצביעו על יעילותו...

INULIN

בריאים לחיים המפתח
,ימים ולאריכות יותר
,לכולם ממליץ FDA
ויצמן במכון חוקרים
...ממליצים העולם וברחבי בטכניון

לפרטים נוספים