sela

על הדור החדש של תותבים (stents) עורקיים למניעת היצרות חוזרת (restenosis). מדי יום מתבצעים במכוני-לב בישראל עשרות רבות של פעולות צינטור בהן מחדירים צנטר דק-ממדים אל כלי הדם באזור המפשעה....