sela

כיצד מגדילים את חלקו של הכולסטרול הטוב HDL התהליך האבולוציוני החל דרכו לפני אינספור שנים כאשר יצור פרימיטיבי חד-תאי החל את דרכו המפרכת במעלה הסולם ההתפתחותי עד הופעת בן-אנוש בצלמֵנו. וכעת כאשר אנו מתחילים להבין את אפס קצהה של מלאכת המִרכבה הזאת...

INULIN

בריאים לחיים המפתח
,ימים ולאריכות יותר
,לכולם ממליץ FDA
ויצמן במכון חוקרים
...ממליצים העולם וברחבי בטכניון

לפרטים נוספים