sela

הומוציסטאין-ומחלות כלי-דם עולם הרפואה ממתין בסקרנות לתוצאות מחקרים הנמצאים בימים אלה בעיצומם בארה``ב ובאירופה על המשמעות הקלינית של טיפול באוכלוסיות גדולות בויטמינים מקבוצת B...

INULIN

בריאים לחיים המפתח
,ימים ולאריכות יותר
,לכולם ממליץ FDA
ויצמן במכון חוקרים
...ממליצים העולם וברחבי בטכניון

לפרטים נוספים