sela

שפעת העופות החלה להתפשט ביונקים ומחייבת אותנו להבין מספר עובדות. כאשר שפעת העופות ממשיכה להקיף את כדור הארץ, דו"ח עדכני מצביע על כך שנגיף שפעת פתוגני ביותר שסימונו (A(H5N1 החל להתפשט בקרב חורפני משק וכלבי ים בשנים 2022 ו- 2023....

על החיסון של מבוגרים – חלק ג. חלפו כ-240 שנה מאז Edward Jenner ביצע את החיסון המקורי, ויוזמה וחוכמה זו של רופא אנגלי כפרי זה, הצילה במרוצת 2 המאות שאחריו מאות מיליוני אנשים מתחלואות קשות ומוות....

INULIN

בריאים לחיים המפתח
,ימים ולאריכות יותר
,לכולם ממליץ FDA
ויצמן במכון חוקרים
...ממליצים העולם וברחבי בטכניון

לפרטים נוספים

טבעלייף מציעים
מתנה ₪100
עבור תוסף התזונה המוכח
והמומלץ בעולם לחיזוק
דרמטי של מערכת החיסון
מניעת מחלות וטיפול בהן
לגולשי טבעלייף מתנה קופון
בשווי של 100 ₪ לרכישה בנוסף
להנחות קיימות באתר
לחצו כאן לפרטים