diet

תזונה וסגנון חיים בריא עשוים להפחית סיכון לחלות בסרטן שד - מסקנות של מחקרים שנערכו ברחבי העולם קובעים כי אימוץ סגנון חיים בריא הכולל תזונה נכונה פעילות גופנית הגבלה של שתיית אלכוהול והמנעות מעישון עשוי להפחית באופן משמעותי את הסיכון לחלות בסרטן השד. ...