diet

תזונה וסגנון חיים בריא עשוים להפחית סיכון לחלות בסרטן שד - מסקנות של מחקרים שנערכו ברחבי העולם קובעים כי אימוץ סגנון חיים בריא הכולל תזונה נכונה פעילות גופנית הגבלה של שתיית אלכוהול והמנעות מעישון עשוי להפחית באופן משמעותי את הסיכון לחלות בסרטן השד. ...

INULIN

בריאים לחיים המפתח
,ימים ולאריכות יותר
,לכולם ממליץ FDA
ויצמן במכון חוקרים
...ממליצים העולם וברחבי בטכניון

לפרטים נוספים