diet

התה הירוק - סוגים רבים ושונים של תה קיימים הן במזרח והן במערב. הפעם נתמקד בעיקר בתה הירוק בשל סגולותיו ותכונותיו יוצאות הדופן ונשווה אותו לסוגי תה ידועים נוספים ...

INULIN

בריאים לחיים המפתח
,ימים ולאריכות יותר
,לכולם ממליץ FDA
ויצמן במכון חוקרים
...ממליצים העולם וברחבי בטכניון

לפרטים נוספים