diet

התה הירוק - סוגים רבים ושונים של תה קיימים הן במזרח והן במערב. הפעם נתמקד בעיקר בתה הירוק בשל סגולותיו ותכונותיו יוצאות הדופן ונשווה אותו לסוגי תה ידועים נוספים ...

INULIN

בריאים לחיים המפתח
,ימים ולאריכות יותר
,לכולם ממליץ FDA
ויצמן במכון חוקרים
...ממליצים העולם וברחבי בטכניון

לפרטים נוספים

טבעלייף מציעים
מתנה ₪100
עבור תוסף התזונה המוכח
והמומלץ בעולם לחיזוק
דרמטי של מערכת החיסון
מניעת מחלות וטיפול בהן
לגולשי טבעלייף מתנה קופון
בשווי של 100 ₪ לרכישה בנוסף
להנחות קיימות באתר
לחצו כאן לפרטים