diet

התה הירוק - סוגים רבים ושונים של תה קיימים הן במזרח והן במערב. הפעם נתמקד בעיקר בתה הירוק בשל סגולותיו ותכונותיו יוצאות הדופן ונשווה אותו לסוגי תה ידועים נוספים ...