diet

די לספק לתינוק כמות מספיקה של חלב באיכות טובה על האם לדאוג לקבל את כל רכיבי התזונה הדרושים לה אין היום ספק כי המזון הטוב ביותר לתינוק הרך הוא חלב אם....

INULIN

בריאים לחיים המפתח
,ימים ולאריכות יותר
,לכולם ממליץ FDA
ויצמן במכון חוקרים
...ממליצים העולם וברחבי בטכניון

לפרטים נוספים

דילוג לתוכן