depression

הפרעות אישיות - נושא זה נחשב בעולם הפסיכיאטריה למורכב ורבים ניסו למצוא דרכים שונות להבנתו המלאה. יש את אלה החשים תמיד חשדנות וחוסר אמון כלפי אחרים יש את אלה אשר חשים הרגשה מופרזת של ערך עצמי. ...

INULIN

בריאים לחיים המפתח
,ימים ולאריכות יותר
,לכולם ממליץ FDA
ויצמן במכון חוקרים
...ממליצים העולם וברחבי בטכניון

לפרטים נוספים