depression

הפרעות אישיות - נושא זה נחשב בעולם הפסיכיאטריה למורכב ורבים ניסו למצוא דרכים שונות להבנתו המלאה. יש את אלה החשים תמיד חשדנות וחוסר אמון כלפי אחרים יש את אלה אשר חשים הרגשה מופרזת של ערך עצמי. ...