Author: tevalife

שאלה: כשנה וחודשיים אני מנסה להיכנס להריון אך ללא הואיל, עשינו אני ובעלי את כל הבדיקות ונמסר כי אצטרך לעבור הזרעה תוך רחמית הייתי רוצה לדעת איך מתבצעת הזרעה ומהי השבחת זרע ...

INULIN

בריאים לחיים המפתח
,ימים ולאריכות יותר
,לכולם ממליץ FDA
ויצמן במכון חוקרים
...ממליצים העולם וברחבי בטכניון

לפרטים נוספים