האם בזמן המחזור יש לך כאבים?כן       לא

                                                     
חזרה לדף הקודם