הטיפול בהצטננות שונה מהטיפול בשפעת. ישנם מחלות נוספות
אשר גורמות לאותם הסימפטומים של שפעת או הצטננות.


האם יש לך חום?

כן       לא

                                                     
חזרה לדף הקודם