האם את מרגישה בשד גוש רך קטן
אשר לא היה שם לפני כד לפני כחודש?

 

כן       לא

                                                     
חזרה לדף הקודם