חיפוש באתר
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

על החוק להגבלת עישון בבתי חולים: למה כל כך קשה ליישם בישראל חוק הגיוני, בריא ומוסרי?

אהבתם? שתפו עם חבריכם

על החוק להגבלת עישון בבתי חולים: למה כל כך קשה ליישם בישראל חוק הגיוני, בריא ומוסרי?

פרופ` בן-עמי סלע, מנהל המכון לכימיה פתולוגית, מרכז רפואי שיבא, תל-השומר; החוג לביוכימיה קלינית, פקולטה לרפואה, אוניברסיטת תל-אביב.

במחצית חודש פברואר 2004 אישרה ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת תקנות המחייבות בתי חולים למנות סדרנים לאכיפת החוק האוסר עישון בשטח הבנוי של בתי החולים. תקנות אלה מחייבות תוך חודשיים את בתי החולים למנות סדרנים שבסמכותם יהיה לנסות למנוע עישון בתחומי בית החולים, ובסמכותם לבקש את פרטי המעשן או אף לעכב את המעשן לפרק זמן שלא יעלה עד שעה עד לבוא שוטר או מפקח שימונה על ידי הרשות המקומית, המוסמכים להטיל עליו קנס כספי. החלטה זו של ועדת הכנסת החזירה אותי לשנת 1996 ולדברים שכתבתי אז בכתב העת “הרפואה” כחלק ממאמר על נזקי העישון.

“הניגוד המשווע בין המפגעים הבריאותיים המוּכחים של עישון, וההסכמה בשתיקה על דבר היות העישון פולחן מקובל ושכיח במרכזים של עשייה רפואית, הביא לאחרונה בארה”ב ליוזמה שנועדה להסב את בתי החולים והמרפאות לשמורות נקיות מעישון. החלוץ של רעיון “המרכז הרפואי הנקי מעישון” היה המוסד רב-המוניטין Mayo Clinic במינסוטה. בשנת 1986 הכריז מרכז רפואי זה על הפיכתו לאתר-רפואה נקי מעישון, באופן גורף: העישון נאסר על עובדי המוסד בכל הדרגים, חולים מאושפזים, השוהים בו במסגרת טיפול אמבולטורי, וכן את כלל המבקרים והמזדמנים למרכז הרפואי. השטחים שהוגדרו כאסורים לעישון כללו את כל המבנים הפנימיים, אגפי האשפוז, המעבדות, המשרדים והמסדרונות. כמו כן נאסר העישון באזורים הפתוחים, כולל כלי רכב הנעים בתחום המרכז הרפואי. רק שני אתרים הותרו לעישון משיקולים מקצועיים, ומדובר באגף לפסיכיאטריה וביחידה לגמילת מתמכרים. כמובן שנאסרת מכירת סיגריות בכל שטחי מרכז Mayo, ושלטי איסור העישון הובלטו ביותר.

קדמו לפעולה זו שנתיים של פעילות חינוכית, הסברתית ושכנועית לקראת טיהור המרכז הרפואי מעישון. לנושא הוקדשו תשדירים בטלוויזיה וברדיו, מאמרי הסבר בעיתונים, שלטי חוצות, הרצאות במוסדות חינוך, מפעלי תעשייה, מרכזי קניות ובידור, וסנקציות משמעותיות מתונות, בלי להידרש לקנסות או ענישה אחרת. למבצע השכנוע והאכיפה נרתמו רבים מאנשי המרכז הרפואי והקהילה, ורמת ההיענות לו הייתה מעל ומעבר לתחזית המוקדמת. סיכום ביניים בשנת 1992 הצביע על ירידה משמעותית ברמת הסיכון בתחומי בית החולים, כאשר הטרוניות של “מקופחי העישון” היו מתונות, וחולים מאושפזים או כאלה הנזקקים לטיפול סיעודי מתמשך, לא נטשו באופן משמעותי את המרכז הרפואי כתוצאה מכפיית אי העישון. בעקבות הצעד הנחשוני של Mayo Clinic החליט גם המרכז הרפואי היוקרתי של Johns Hopkins בבולטימור, להכריז על כל בנייני המוסד כאסורים בהחלט לעישון לכל השוהים בהם. לפני יישום האיסור, הונהגה תוכנית הסברה מרוכזת ונמרצת במשך 6 חודשים לפני התחלת האיסור בראשית 1988.
כחצי שנה מתחילת הפרויקט, שיעור העישון בין עובדי בית חולים זה לכל דרגיו, פחת ב-53% בשעות העבודה, ואם כי קשה יותר מטבע הדברים לבחון את הצלחת האיסור על מבקרים ומאושפזים מזדמנים, אין ספק שגם האחרונים נאלצו להשלים עם “הגזירה”. אכן, ניטור העישון הן על ידי מניית מספר בדלי הסיגריות והן על ידי מדידת ריכוז הניקוטין בחלל האוויר, הפתיע מאוד לטובה: מספר בדלי הסיגריות שנאספו ממעליות, חדרי המתנה ומסדרונות ירד ששה חודשים מתחילת המבצע ב-88% (!!). ריכוז הניקוטין לאחר תחילת המבצע ירד בקפטריות ב-97%, בחדרי המתנה ב-90% ובמסדרונות ב-93%. שערו בנפשכם, האוויר בחלל בית החולים היה נקי מעשן סיגריות פי-20 לערך, מאשר בימי העישון החופשי והמותר.

ההחלטה על הפיכת בתי-חולים לחופשיים מעישון לא פסחה אף על מישלב בתי החולים הגדול בארה”ב, זה של משוחררי הצבא האמריקאי, ה-Veterans Administration (VA). גוף בריאותי ענק זה שתחת חסותו נמצאים 4.5 מיליון מקבלי שירותים, החליט ב-1991 על מדיניות אי-עישון מוחלטת ב-172 בתי החולים תחת חסותו. תשעים וחמישה אחוזים ממקבלי השירות של ה-VA הם גברים, בגיל ממוצע של 55 שנה, ציבור עם רמת עישון גבוהה יחסית, המזוהה עם מוּעקוֹת של שירות צבאי טראומטי, ותדמית ה-veteran הנוקשה. סיכום ביניים של תוכנית איסור העישון בבתי החולים של VA, הראה שאמצעי הסברה ושכנוע נכונים על ידי ממסד ה-VA, התקבלו בהבנה ובציוּת לתקנה החדשה, על ידי ציבור “גברי, קשוח ומזוהה עם עישון מעל לממוצע באוכלוסייה הכללית”. סיכום הביניים בסוף שנת 1993, על הניסיון המצטבר ב-1719 בתי חולים ברחבי ארה”ב שנרתמו למבע האכיפה, הדגיש את ההצלחה המובהקת של מערכת הבריאות האמריקאית בנושא. בתום 2 שנות יישום התוכנית, ב-95.6% מבתי החולים האלה, נשמר איסור העישון באופן מהותי.

בּשלה השעה לאמץ במוסדות הרפואה בישראל את עקרונות אי-העישון על פי המתכונת האמריקאית. רפואה חכמה חייבת להקדיש מחשבה ומשאבים למניעת מחלות שרפואה טובה אמורה לרפא. אם נגזר עלינו להמתין שנים עד להגדרה הלאומית הגורפת של עישון כ”נגע בר-דיכוי”, יש לתקן את בתינו מבפנים, על ידי תקנות אי-עישון בכל מוסדות רפואה ציבוריים בישראל. כך תימנע העדפת הדבקים בעישון את המרכזים הרפואיים המתירים עישון, ויישלח גם המסר החינוכי האמיץ והנכון של הממסד הרפואי בישראל, לפיו אין להרשות לגורם מחלות כה קטלני כעישון, דריסת רגל במקום בו מנסים לרפא חולים, שבחלקם חלו כתוצאה מעישון”.

כך כתבתי בשנת 1996, ובאותה שנה נרשם מספר שיא של 96% מבתי החולים הציבוריים בארה”ב בהם נאכפו תקנות איסור העישון. ונשאלה אז במלוא האקטואליות השאלה, מדוע לא ניתן ליישם בישראל פעולה חינוכית ומוסרית כל כך, שכבשה בסערה את בתי החולים בארה”ב. ופניתי אז במכתבים אישיים לכ-20 מנהלים של בתי חולים בישראל תוך בקשה לשתף פעולה בגיבוש הרעיון של הפיכת בתי החולים ל”אתרים נקיים מעישון”. רק כרבע ממנהלים אלה הגיב לפנייה באמירות כלליות על כך “שהרעיון בהחלט נכון אך כדי ליישמו יש צורך בתקציבים להסברה ובכוח אדם לאכיפה, משאבים שאינם מצויים בידינו, וכן שאלה חוקים ותקנות שיש לחוקק בכנסת ביוזמת משרדי הבריאות והמשפטים”. וכך השתררה תחושת אי אמון ביכולתו של “עם הסגולה שהיה אמור להיות אור לגויים, ובשלב זה לא מוכן אף ללכת לאורם של מעשים נבונים של הגויים”. והנה כמעט באופן לא צפוי הגיעה בשורה מירושלים. אנשים טובים, חכמים ואִכפּתיים בהנהלת בית החולים הדסה בעין-כרם החליטו להירתם בנחישות ובאומץ לנושא המדובר, ועשו זאת בשיתוף פעולה עם עיריית ירושלים.
חודשים של הכנה מאומצת של הפרויקט, והפצת חומר חינוכי והסברים על נזקי העישון והחשיבות במניעתו, בחוברות, מודעות רחוב, ותשדירים בתחנת הרדיו האזורית, נשאו פרי. ב-1 בדצמבר שנת 2000 הוכרז בית החולים הדסה בירושלים כאתר “נקי מעישון”, ופקחים שפּטרלו ברחבי בית החולים הוסמכו אף להטיל קנסות בסך 200 שח` על אלה שסרחו בעישון למרות האיסור. למעלה מ-3 שנים חלפו מתחילת המבצע, והוא נמשך שם במלוא המרץ, ואפילו קטני האמונה שם מופתעים מהתוצאות. אלה המתהלכים במסדרונות הדסה, ושוהים בחדרי ההמתנה ובקפטריות שם, נהנים מאויר נקי מעשן. אכן “אֲוירָה דְירושלים מבריאה”.

אך בראשית שנת 2004 נותר הניסיון המוצלח של הדסה בירושלים בבדידות מזהרת. וכך הופכים כשלושה רבעים מהציבור השוהה בבתי החולים כאן, למעשנים בעל כורחם, מעשנים “מיד שנייה”, באדיבותם של המעשנים המהווים אך רבע מהציבור. וחמור שִבעתיים שבין המעשנים בראש חוצות בבתי החולים נמצא גם רופאים, ואחיות, ועובדי מעבדה, וכל אלה יודעים ומכירים היטב את פגעי העישון, הרוצח הקטלני ביותר שמותר עדיין על פי חוק.

הבה נחזור לידיעה שבראשית הדברים, בדבר החלטת ועדת הכנסת “על יישום המדיניות של בתי חולים נקיים מעישון”. כוונת ההחלטה היא הישג כשלעצמו, שהרי זכורות וועדות כנסת בעבר, שרבים מחבריהן המעשנים בעצמם, התנגדו להעברת פסיקות דומות תוך ציטוט מעורר גיחוך של “זכויות המעשנים” בתוקף חוק “כבוד האדם וחירותו”. נראה שרק עתה חלחלה לתודעת המחוקקים שלנו זכותם של רוב האזרחים שאינם מעשנים לנשום אויר נקי במסגרת כבודם של האחרונים, וחירותם ובריאותם. אך פסיקת הועדה, שהקציבה אמנם 60 יום לבתי החולים ליישם את ההוראה, ולהציב סדרנים שיאכפו אותה, לא תיושם לצערנו, כפי שלא יושמו ולא נאכפו כאן ב-20 השנים האחרונות, אלא באופן חלקי, חוקים ותקנות בנושא אי העישון במקומות ציבור. וכך מאות אלפי עובדים בבתי החולים בארץ, והמאושפזים והמבקרים בהם הראויים והמייחלים לאוויר נקי מעשן סיגריות, ימשיכו לנשום עשן סיגריות בעל כורחם.

בברכה, פרופ` בן עמי סלע

אהבתם? שתפו עם חבריכם

ראיתם משהו בכתבה שמעניין אתכם, רוצים מידע נוסף? רשמו את המייל שלכם כאן למטה או שלחו אלינו פנייה - לחצו כאן לפנייה

  בעצם שימושך בכלי כלשהו באתר טבעלייף כולל מחשבון הקלוריות וכולל פנייתך והרשמתך אלינו אתה מאשר בזאת כי אתה מסכים למדיניות הפרטיות שלנו ואתה מסכים לקבל מאיתנו דברי דואר כולל שיווק ופרסום. תמיד תוכל להסיר את עצמך מרשימת הדיוור או ע"י פנייה אלינו או ע"י על לחיצה על הקישור הסרה מרשימת הדיוור אשר נמצא בתחתית כל מייל שיישלח אליך. למדיניות פרטיות לחץ כאן. אם אינך מסכים אנא אל תירשם אלינו, תודה.

  INULIN

  בריאים לחיים המפתח
  ,ימים ולאריכות יותר
  ,לכולם ממליץ FDA
  ויצמן במכון חוקרים
  ...ממליצים העולם וברחבי בטכניון

  לפרטים נוספים