חיפוש באתר
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

סרטן השחלות – עדכונים בתחום האבחון של סרטן השחלות, חלק ב`

אהבתם? שתפו עם חבריכם

פרופ’ בן-עמי סלע, המכון לכימיה פתולוגית, מרכז רפואי שיבא, תל-השומר; החוג
לגנטיקה מולקולארית וביוכימיה; פקולטה לרפואה סאקלר, ואוניברסיטת תל-אביב. 

לקריאת חלק א’
ללחץ כאן

מתי יש לחשוד בסרטן השחלות במסגרת
בדיקה של רפואה ראשונית (
primatry care)?

הנחיות של הגופים הרפואיים בארה”ב ובבריטניה (National
comprehensive cancer network
וה-National Institute for Care and health Excellence או NICE) משנת 2015, ממליצות על
תסמינים אחדים ככאלה שעלולים להחשיד תרחיש של סרטן שחלות. על פי המלצות אלו, נשים
עם תופעות עיקשות של התנפחות מעיים או נפיחנות (
bloating), הגעה מוקדמת לשובע בעת
אכילה, איבוד תיאבון, כאבי בטן או כאבים באגן, הגברת תחושת הבהילות או התכיפות
במתן שתן, איבוד משקל בלתי מוסבר, עייפות, שינויים בהרגלי מעיים, מבחינת תכיפות
יציאות צואה, כל אלה צריכים להיבחן במסגרת הבדיקה הראשונית, ולהיות מופנים בדחיפות
להערכה שניונית, כדי לנסות ולהשיג אבחון מהיר יותר וטיפול, על מנת להשיג סיכויי
הישרדות משופרים.

NICE ממליץ על רצף של בדיקות שמתחיל עם מדידת רמת CA125, ולאחריה בדיקת על-שמע של
הבטן והאגן אם רמת
CA125 המתקבלת היא מעל 35IU/L. נשים עם ממצאים קליניים של מיימת או גוש באגן או בבטן, חייבים
להיות מופנים להערכת מומחים מתקדמת (ראו תרשים זרימה לאבחון סרטן שחלות):    

משאל שנערך בקרב רופאי משפחה מצא שרובם הגדול מפנים את המטופלות
לגינקולוגים על בסיס רמת
CA125 מוגברת, גם אם תוצאת בדיקת על-שמע מתקבלת תקינה (Moss וחב’ ב-BMC Womens
Health
משנת 2013).

בסקירה של Rai וחב’ ב-European Journal of Obstetics Gynecology & Reproductive Biology
 משנת 2015, נמצא בין היתר שרוב
(66%) מהנשים המופנות לבדיקה גינקולוגית בעקבות תוצאת
CA125 מוגברת הן דווקא נשים
בגיל הפריון, להן סכנה מופחתת לחלות בסרטן השחלות.

האם מבחני CA125
ועל-שמע אמינים ?

כידוע, CA125 אינו סמן ספציפי , שכן רמתו יכולה להיות מוגברת במספר תרחישים
שרובם כרוכים במצבים שפירים, לדוגמה-אנדומטריוזיס, מחזור חודשי, ציסטות של השחלה,
דיברטיקוליטיס-שהיא מחלת הסעיף של המעי, ולעתים גם סרטן השחלות. סיבוך נוסף היא
העובדה שרמות
CA125 מוגברות רק ב-50% מתרחישי סרטן השחלות בשלב המוקדם של-stage 1.

 בדיקת על-שמע:

נכון להיום לא קיימת הסכמה אוניברסאלית גורפת באשר להתייחסות לממצאים
של מסה אדנקסאלית חשודה בבדיקת על-שמע. מסה אדנקסאלית (
adnexal mass) היא גוש (lump) ברקמות הקשורות לרחם
כגון שחלות, חצוצרות, או רקמת החיבור המקיפה. מסה זו יכולה להיות ממאירה או שפירה,
כאשר האינדיקציות שמסה זו מהווה גורם סיכון מוגבר לממאירות כוללות: גודל מעל 10
ס”מ, או מסה המכילה מבנים פפילאריים, קשרירים (
nodules), בועיות מכילות נוזל (loculations), או septations (חללים מופרדים על ידי septum).

הפירוש של ממצאים אדנקסאלים אלה עלול להיות בעייתי לרופאים כלליים.

מסות בשחלות בעלות קונפיגורציות שונות נחשבות חשודות ומצדיקות הפנייה
מיידית לגינקולוג.

נתונים מצביעים על כך שממצאים של ציסטות מכילות נוזל בבדיקת על-שמע
בגודל של פחות מ-5 ס”מ, כרוכות בסיכון הנמוך מ-1% של ממאירות (
Valentin וחב’

ב-Ultrasound Obstetrics & Gynecology משנת 2013, ו-Sharma וחב’ ב-British Journal
of Obstetrics & Gynecology
משנת 2012).   

כיצד ניתן לאבחן סרטן שחלות בנשים
בגיל הפריון?

יש להתעכב במיוחד על נושא גילוי סרטן שחלות בנשים בקבוצת הגיל הצעירה
יותר, למרות שהסיכון שלהם ללקות בסרטן זה לא שכיח. סרטן תאי נבט (
germ-cell tumor) צריך להיחשד דווקא
בצעירות מתחת גיל 25 שנה, שהתגלה אצלן גוש באגן, ואלו חייבות להיות מופנות בדחיפות
לבית החולים שכן ניתוח שמרני מלווה בכימותרפיה עשוי להיות “מציל חיים”
במקרה זה.

במקביל להפניית צעירות אלה לאשפוז, ניתן לבצע בהן בדיקות של סמני סרטן
כגון
βHCG, וכן α-fetoprotein כמו גם רמת האנזים lactate
dehydrogenase
או LDH.

בגיל 65 שנה, 4% מהנשים הופנו בימי חייהן עד כה לבית חולים עם ציסטה
בשחלות, תרחיש שהוא הרביעי בדרוג התרחישים השכיחים ביותר המביאים להפניה לבתי
חולים באנגליה. במדינה זו, מדי שנה כ-1,000 נשים מתחת גיל 50 תאובחנה עם סרטן
שחלות.

בקרב נשים בגיל הפריון במדינה זו, יותר מ-90% מהניתוחים נותנים ממצאים
שפירים, בהשוואה ל-60% מממצאים אלה בנשים בגיל חידלון הווסת.

ההמלצות הנוכחיות על הפנייה על ידי רופא המשפחה לבירור יסודי ומעמיק
יותר מבוססות על תסמינים ועל תוצאת מדידת
CA125, אם כי דווקא לגבי נשים בגיל הפריון עם ממצאי גוש שחלתי ומוגברות
של
CA125, ההנחיות פחות מוגדרות.

רמות מוגברות משמעותית של CA125 (מעל 200 יחידות לליטר) או רמות סמן זה הנמצאות בקו עלייה מהיר,
צריכות להיחשב חשודות יותר בקבוצת גיל זו.

יש להדגיש למטופלת הנבדקת שמבחן CA125 יכול להימצא לא תקין
אפילו כתוצאה של תרחיש של מחזור חודשי, וכן שגם ציסטות בשחלות יכולות לשקף מצב
פיזיולוגי שאינו צריך לעורר ברוב המקרים דאגת-יתר. 

בארה”ב מחקר גדול ממדים השווה את הממצאים בנשים שעברו כל שנה
מדידת
CA125 ובדיקת על-שמע, לממצאים
של מתנדבות בקבוצת הביקורת שלא עברו כל בירור.

מחקר זה לא מצא כל הבדל בדרגת סרטן השחלות או בנתוני תמותה, באופן
שמצדיק אסטרטגיה של מבחני סקר (
screening) לגבי סרטן השחלות.

יחד עם זאת, בבריטניה נערך בימים אלה סקר אקראי ומבוקר הידוע כ-UK
Collaborative Trial of Ovarian Cancer Screening
בהשתתפות כ-200 אלף נשים, סקר שמעריך
אסטרטגיה שונה תוך שימוש ב-
ROCA או Risk of Ovarian Cancer Algorithm המבוסס על מדידות תקופתיות ומחזוריות של CA125.

תוצאות סקר זה תתפרסמנה בסוף שנת 2015, ויש סקרנות ועניין רב
בתוצאותיו. תוצאות הביניים של סקר
ROCA מרמזות לכך שמדידות מחזוריות של CA125 הכפילו את מספר מקרי סרטן
השחלות שהתגלו בהשוואה למדידה חד פעמית של מדד זה (
Menon וחב’ ב-Journal of
Clinical Oncology
משנת 2015).

כיוון שיש כיום הסכמה לכך שמוקד התחלת התהליך הסרטני בשחלה היא הרקמה
העוטפת את הפתח הקריבני (פרוקסימלי) או הרחיקני (דיסטלי) של החצוצרה והידועה כ-
fimbrium, מתבצע כיום ב-British
Columbia
(קנדה) ניסוי בו מורחקת בניתוח חצוצרת הרחם לאחר הלידה, כאסטרטגיה
של מניעת סרטן השחלות (
McAlpine וחב’ ב-American Journal of Obstetrics & Gynecology משנת 2014.

ההשפעה לטווח רחוק של התרחשות סרטן שחלות או מתמותה ממנו כתוצאה מגישה
מרתקת זו תיוודע רק בשנת 2024.

מה מומלץ לנשים עם גורם סיכון גנטי
ידוע?

הגישה של הרחקת החצוצרות ואחת או שתי השחלות כדי למנוע סרטן שד או
סרטו איברי הרבייה בנשים עם מוטציות ב-
BRCA1 ו-BRCA-2, אומצה באופן נרחב בנשים שלא התכוונו עוד ללדת (Manchandra וחב’ ב-British Journal
of Obstetrics & Gynecology
משנת 2012).

הסקר רחב ההיקף בבריטניה הידוע כ- UK UK Familial
Ovarian Cancer Screening Study
, שנערך בקרב נשים נשאיות של מוטציות של BRCA, הראה שמעקב עם ביצוע של
4 מדידות
CA125 חודשיות ועל-שמע לא
הפחיתו את התמותה מסרטן השחלות (
Rosenthal ב-International Journal of Gynecological Cancer משנת 2013).

האם קיימות בדיקות חדשות באופק?

טסטים “טובים” יותר להבדיל בין סרטן שחלות לבין מחלה שפירה
של הופעת גושים שחלתיים שפירים, יתקבלו בברכה שכן הם יפחיתו את מספר הבדיקות
המיותרות, את מספר הביקורים בבתי חולים, יפחיתו את הדיכאון הכרוך באבחון שגוי של
סרטן שחלות. סמנים חדשים כמו
HE4 או OVA1, שניהם כמבדקים יחידנים או בשילוב עם CA125, עדיין לא נבחנו
באוכלוסיה גדולה.

מבדקים חדישים על ידי שימוש בטכנולוגיה גֶנומית מתוחכמת נותנת תוצאות
מבטיחות לגילוי סרטן שחלות.

לאחרונה התבצע ניסוי ב-40 נשים שהראה שניתן לזהות באופן מדויק תאים
שהתקלפו משאתות בשחלות לתוך נוזלי האגן (
Forshew וחב’ ב-Sci Transl Med  משנת 2012, ו-Kinde וחב’ באותו כתב עת משנת
2013).

איזה טיפולים זמינים כיום בסרטן
השחלות?

הגישה המרכזית בטיפולים בסרטן זה היא בשילוב של ניתוח ושל כימותרפיה,
כאשר האחרונה מבוססת באופן נורמאלי על תכשירי פלטינום.

תוצאות הטיפול הטובות ביותר מטבע הדברים מתקבלות בנשים בשלב מוקדם של
המחלה, כאשר הגידול מוסר בשלמותו ותאי הסרטן רגישים לכימותרפיה מבוססת-פלטינום.

גם במקרים המבטיחים ביותר בשלבי גידול מתקדמים, ב-70% מהמקרים המחלה
תחזור (
relapse) תוך 18 חודש (Vaughan וחב’ ב-Nature Reviews
on Cancer
משנת 2011).

בחלק מהמטופלות עם מחלה מתקדמת, הקדמת טיפול כימותרפי לפני הניתוח
מתבררת כגישה טובה יותר, כאשר הניתוח נדחה עד לאחר השלמת שלושה מחזורי טיפול
כימותרפי (
Kehoe וחב’ ב-Lancet משנת 2015). בתלות בעיתוי של המשבר (relapse), חלק מהמטופלות תחווינה
תקופות רגיעה (רמיסיה) ארוכות יותר, אך המציאות היא שההתנהלות הטיפולית במשבר כזה
היא יותר מסייעת ומקלה  (פּאליטיבית) מאשר
מְרפּאה.  

מהן הסטטיסטיקות של הישרדות בסרטן
השחלות?

הישרדות של 10 שנים נראית דלה, כ-35%, כאשר הנתון האחרון הוא
נתון הישרדות ממוצע לכל 4 שלבי חומרת המחלה.

אין ספק שקיים יחס ישר בין משך ההישרדות לשלב המחלה, כאשר 92% מהנשים
שהאבחון אצלן נעשה בשלב
I תשרודנה 10 שנים, לעומת 5% בלבד מבין אלו שאובחנו בשלב IV של החלה שתשרודנה 10 שנים
(על פי נתוני
Cancer Research UK משנת 2013).


נתונים מארה”ב: אחוזי הישרדות מסרטן השחלות מזמן אבחון המחלה (Dx), על בסיס שלב המחלה
באבחון.

בברכה, פרופ’ בן-עמי סלע.

אהבתם? שתפו עם חבריכם

ראיתם משהו בכתבה שמעניין אתכם, רוצים מידע נוסף? רשמו את המייל שלכם כאן למטה או שלחו אלינו פנייה - לחצו כאן לפנייה

  בעצם שימושך בכלי כלשהו באתר טבעלייף כולל מחשבון הקלוריות וכולל פנייתך והרשמתך אלינו אתה מאשר בזאת כי אתה מסכים למדיניות הפרטיות שלנו ואתה מסכים לקבל מאיתנו דברי דואר כולל שיווק ופרסום. תמיד תוכל להסיר את עצמך מרשימת הדיוור או ע"י פנייה אלינו או ע"י על לחיצה על הקישור הסרה מרשימת הדיוור אשר נמצא בתחתית כל מייל שיישלח אליך. למדיניות פרטיות לחץ כאן. אם אינך מסכים אנא אל תירשם אלינו, תודה.

  INULIN

  בריאים לחיים המפתח
  ,ימים ולאריכות יותר
  ,לכולם ממליץ FDA
  ויצמן במכון חוקרים
  ...ממליצים העולם וברחבי בטכניון

  לפרטים נוספים