חיפוש באתר
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

כל מה שרצית לדעת על הקשר בין אינטליגנציה ולמידה

אהבתם? שתפו עם חבריכם

כל מה שרצית לדעת ולא ידעת לשאול על הקשר בין אינטליגנציה ולמידה

מהי אינטליגנציה ?
אינטליגנציה הינה ביטוי יכולתו של האדם לפתור בעיות, ליצור תוצרים בסביבתו הטבעית ולבטא את עצמו בהקשרים של למידה ותפישה.
יכולת זו הינה ביטוי של כמות הקשרים הניאורולוגיים שיש לאדם במוח.

מהם קשרים ניאורולוגיים?
הקשרים בין תאי המוח, הניאורונים, נקראים קשרים ניאורולוגיים.
תאי המוח פועלים על ידי חשמל. למעשה, ברגע זה ממש עובר במוחנו זרם חשמל המספיק כדי להאיר נורה של 25 וואט. מחשבות עוברות בין תאי המוח על גבי הזרמים החשמליים. “שרשרות” ארוכות של תאי מוח – אותם קשרים ניאורולוגיים – “נדלקות” באמצעות הזרם החשמלי ויוצרות מחשבה שלמה או זיכרון שלם.

האם אנחנו יכולים לפתח ולהגדיל את האינטליגנציה שלנו ?
בהחלט כן: על ידי הגדלת כמות הקשרים הניאורולוגיים במוחנו. קשרים אלה הם ישויות פיסיות ולכן ניתן לפתח ולעורר אותם באמצעים פיסיים שונים: מוחנו מגיב לאימון ולתרגול ממש כמו ששרירים בגופנו מגיבים לאימון ותרגול.

ניתן לפתח את רשת העצבים והקשרים הניאורלוגיים הנדרשים ללמידה עד לניצול מלוא הפוטנציאל האינטליגנטי של התלמיד והשגת מצוינות אקדמית: חשיבתית ויצירתית.

האם ניתן להכין את המוח ללמידה ועל ידי כך להבטיח הצלחת תלמיד המתחיל את לימודיו בכתה א` ?
בהחלט כן. כדאי לדעת: חלק ממוחות הילדים אינם בשלים ניאורולוגית ללמידה לפני גיל 8 או 10. זה נכון בעיקר לגבי בנים.
ניתן וגם רצוי ליצור בשלות זו בדרך של אימון מתאים על מנת שיוכל ללמוד כל דבר ללא מאמץ, בדרך זורמת וטבעית.

האם תוכנית הלימודים בבתי הספר מכינה את המוח ללמידה ?
בית הספר והחינוך המסורתי מעולם לא התכוונו להיות תוכנית המכינה את התלמיד ללמידה, אלא מערכת הבוחנת אותו בקביעות בהקשר לחומר שהוטל עליו לזכור, להבין, לשנן ולבטא בכתב או בע”פ. ילדים שהתחילו ללמוד מבלי שיהיו בשלים ללמידה לא בהכרח ינצלו את מלוא הפוטנציאל האינטליגנטי שלהם ויכולים להיות תלמידים בינוניים. במקרה הגרוע יהפכו תלמידים חלשים המוגדרים כבעלי “לקויות למידה” .

מהם לקויות למידה?
לקויות למידה הינן ביטוי למידת חוסר הקשר וחוסר הקואורדינציה בין חלקי המוח. אם קשרים אלה אינם קיימים הזרם הביו-חשמלי נקטע, הזיכרון או המחשבה נפגמים, או לא מתפתחים כהלכה.

האם תלמיד בעל לקות למידה יכול לנצל את מלוא הפוטנציאל האינטליגנטי שלו?
כן, באם יפתח את רשת העצבים והקשרים הניאורולוגיים הנדרשים לרכישת כישורי למידה.

איך עושים זאת?
על ידי אימון המוח ומערכת העצבים עד אשר המוח יתפקד בשיא שיתוף הפעולה בין חלקיו השונים וישלוט בתזמון גלי מוח.
קיימות גם גישות ושיטות רבות של הוראה מתקנת: לימוד אסטרטגיות המאפשרות למידה, למרות הלקות ללא תיקון הלקות.

מהם גלי מוח?
גלי מוח הינם התדרים המיקרווולטים של החשמל הזורם במוחנו.

מהי הפרעת קשב וריכוז? (A.D.D. – Attention deficit disorder)
לצורך למידה משתמשים בתדרים הגבוהים של גלי המוח. כאשר המוח אינו “יודע” לתזמן את גלי המוח הגבוהים הוא אינו יכול לשמור על מיקוד קשב וריכוז לאורך זמן.

מהי תסמונת ההיפראקטיביות? ( – A.D.H.D (Attention deficit hyperactivity disorder
זוהי תסמונת פסיכיאטרית אורגנית בה המוח אינו מייצר את תדרי גלי המוח הגבוהים הנחוצים ללמידה טבעית. תסמונת זו מאופיינת על ידי אימפולסיביות, הפרעה בריכוז ומיקוד קשב, ופעילות יתר.
הטיפול המקובל הוא בשימוש בתרופות פסיכיאטריות ממריצות: (ריטלין וכו`) בשילוב בטיפול רגשי-התנהגותי ושיפור ותיקון תפקודי חשיבה ולמידה .

האם יש צורך בשימוש בתרופות פסיכיאטריות ממריצות במקרה של תסמונת חסך
בקשב (A.D.D), כלומר במקרה של בעיות קשב וריכוז ?
לא. בהחלט ניתן ללמד את המוח לשלוט בתדרי גלי המוח ולהשיג את התדרים הגבוהים הנחוצים לריכוז, קשב ולמידה בכלל.

איך מבחינים בין תסמונת חסך בקשב וריכוז (A.D.D) ותסמונת היפראקטיביות (A.D.H.D)?
אבחנה זו יכולה להיעשות על ידי אנשי מקצוע המיומנים לכך בלבד. רצוי רופאים המתמחים בניאורולוגיית ילדים.

האם תלמידים הסובלים מהנ”ל יכולים לנצל את מלוא הפוטנציאל האינטליגנטי שלהם?
בהחלט כן, באם ילמדו לשלוט בתזמון גלי המוח.

בברכה, נילי רביב

אהבתם? שתפו עם חבריכם

INULIN

בריאים לחיים המפתח
,ימים ולאריכות יותר
,לכולם ממליץ FDA
ויצמן במכון חוקרים
...ממליצים העולם וברחבי בטכניון

לפרטים נוספים