חיפוש באתר
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

ואולי בכל זאת יש בה משהו? הסיגריה האלקטרונית תורמת להגדלת שיעורי הגמילה מעישון

אהבתם? שתפו עם חבריכם

פרופ בן-עמי סלע, המכון לכימיה פתולוגית, מרכז רפואי שיבא, תל-השומר;
החוג לגנטיקה מולקולארית  וביוכימיה, פקולטה
לרפואה, אוניברסיטת תל-אביב.

נתחיל בגילוי נאות: כמעט 30
שנה מקדיש הח”מ למלחמה בעישון, כחבר במועצה הלאומית למניעת עישון, וכמי שסבור
שעישון מוצרי טבק הוא המנהג הנפסד המזיק ביותר לגופנו. לפני כ-7 שנים החליט משרד
הבריאות להקים ועדת מומחים שתנסה לתהות על קנקנה של הסיגריה האלקטרונית שהחלה אז
את צעדיה הראשונים בקרב מפריחי העשן.
שתי השאלות המרכזיות שעמדו אז לדיון בוועדה זו היו: “האם סיגריה חדשה זו
מסוכנת כשלעצמה למעשנים אותה”? ו-“האם במעבר לסיגריה האלקטרונית גדל
הסיכוי להיגמל מעישון הסיגריות הקונבנציונאליות”?

הוועדה החליטה ברוב קולות משכנע להמליץ למנכ”ל משרד הבריאות על
מגבלות חמורות בייבוא של הסיגריות האלקטרוניות לישראל כמו גם בהפצתן, הן משום שאין
נתונים בדוקים לגבי נזקים בריאותיים ממשיים שעלולים להיגרם על ידי מרכיבים כימיים
שונים הנכללים בסיגריות חדשות אלו, והן משום שאין ראיות מוצקות לכך שסיגריות אלו
עשויות להקל על המבקשים להיגמל מעישון של ממש.
הח”מ היה היחיד בין חברי הוועדה שהיה בדעת המיעוט, והמליץ ללמוד מעט יותר על
תכונותיה של הסיגריה האלקטרונית בעיקר בתחום העזרה שניתן להפיק ממנה בניסיונות
להיגמל מעישון. לגבי הסוגיה הראשונה, דומה שאין כלל ספק שעישון סיגריה אלקטרונית
מזיק לבריאות פחות מסיגריית “מרלבורו” רגילה, שהרי מספר המרכיבים
הסרטניים והטוקסיים הנכללים בה בטל בששים בהשוואה לבישין מרעין שמוצאים בסיגריה
רגילה.

דעתי כמובן לא התקבלה, אך לא היה בכך לרפות את ידי, והמשכתי לעקוב
בסקרנות ובענין רב אחר הפרסומים הרבים שהופיעו בספרות הרפואית החל משנת 2010 על
אודות סיגריה אלקטרונית.

הראיות בדבר היעילות של סיגריה אלקטרונית כאמצעי עזר להפסקת עישון
ברמת המעשן הבודד, הן עדיין מצומצמות, ואלה מצביעות על סיגריה אלקטרונית כיעילה
לפחות כמו מדבקות העור (
patches) המכילות ניקוטין ברמות
שונות (
Hartmann-Boyce וחב’ ב-Cochrane Database & Systemic
Reviews
 משנת 2016).
אך אולי חשוב יותר מאשר היעילות האינדיבידואלית של סיגריה אלקטרונית מבחינת
שלטונות הבריאות וקובעי תקנות הבריאות, היא השאלה האם השימוש ההולך וגדל של סיגריה
האלקטרונית, הוא בעל השפעה חיובית או שלילית ברמת האוכלוסייה.

מרגע הופעתה במדינות המערב לפני כמעט עשור, עוררה סיגריה אלקטרונית
ויכוחים וחילוקי דעות בדבר סגולותיה (
Chapman ב-British Medical Journal משנת 2014). אך הטיעונים ואלה שמנגד באשר ליתרונות
או לנזקים, כולל השאלה האם סיגריה אלקטרונית מגדילה או מקטינה את שיעורי הגמילה של
האוכלוסייה מעישון, היו מבוססים יותר על ספקולציות ואידיאולוגיה מאשר על ראיות
אמפיריות.
אך ביולי 2017 פרסמו
Zhu וחבריו מחקר חשוב ומפורט
על כך השסיגריה האלקטרונית אמנם מסוגלת לסייע בניסיונות להיגמל מעישון, במאמר
שהתפרסם ב-
British
Medical Journal
.

כצפוי מתבסס מחקר זה על נתונים של האוכלוסייה בארה”ב, בחלון הזמן
מרגע שהסיגריה האלקטרונית החלה להיכנס לתודעה באופן דרמטי, כאשר אחוז המשתמשים בה
עלה מ-1% בשנים 2010-11, עד לשנים 2014-15 בהם הגיעה הצריכה בסיגריה האלקטרונית עד
כדי 30%.
החוקרים חישבו את שיעורי הנטישה של עישון (ניסיונות נטישה מוצלחים אך גם כושלים), בקרב
מעשנים פעילים שהשתמשו בסיגריה האלקטרונית וגם אלה שלא השתמשו בה, ומנתונים אלה
ניסו החוקרים לקבוע את אחוזי הנטישה שניתן לייחס לסיגריה האלקטרונית בין השנים
2010-15.
מחקר זה הוא הגדול ביותר מסוגו שהתפרסם עד קיץ 2017, במדגם שכלל למעלה מ-160,000
מעשנים. העלייה הניכרת בשימוש בסיגריה האלקטרונית בארה”ב בין השנים 2010-15,
הייתה כרוכה בעלייה בולטת וחסרת תקדים של ניסיונות להפסקת עישון, אך חשוב יותר
הנתון שהצלחה בנטישת עישון בין השנים 2010-15 עלתה מ-4.5% ל-5.6%. עלייה זו של
1.1% בהצלחה בגמילה מעישון הייתה גבוהה יותר ממה שנקבע בכל סקר בארה”ב בין
השנים 2000 עד 2010.

השאלה החיונית שעולה לאור נתונים אלה היא האם העלייה בגמילה מעישון
נובעת מהתערבויות אחרות בנושא, כגון הגברת חינוך האוכלוסייה לגבי נזקי עישון, או
אף הכנסת תכשירים אחרים האמורים לסייע לגמילה בשנים האחרונות.
Zhu וחב’ מנתחים בקפדנות רבה את האפשרות הזו
ומגיעים למסקנה שגם המסע התקשורתי נגד עישון כמו גם העלאת המיסוי הפדראלי על
סיגריות משנת 2009, אין בהם להסביר את הנטייה הגוברת של נטישת עישון בארה”ב.
אך קיימים עדיין מספר חסרים שחייבים להשלים: האנליזה של
Zhu וחב’ לא בחנה את שיעורי נטישת העישון בקבוצות אתניות שונות
באוכלוסייה, ובפרט באלו עם שיעורי עישון גבוהים במיוחד. זהו נתון חיוני שעשוי
להעיד על הפוטנציאל של סיגריה האלקטרונית לשכנע גם את המעשנים הכבדים במיוחד לחדול
ממנהגם.
יתרה מכך, מחקרם של
Zhu  וחב’ לא היה מסוגל להתמקד בסוגיות נוספות כמו
הבטיחות של צריכת סיגריה האלקטרונית למשך תקופה ממושכת (
Levy וחב’ ב-Addiction  משנת 2017).
מסקנות מחקרם של
Zhu וחב’ דומות לאלו של Beard וחב’ ממחקרם באוכלוסייה הבריטית ב-British Medical Journal משנת 2016. יש להדגיש ש-2 מחקרים אלה בוצעו
במדינות שנכון להיום מתייחסות בגישה ליבראלית לסיגריה האלקטרונית, ויהיה מעניין
לעקוב אחר הנתונים האפידמיולוגים של קשר אפשרי בין צריכת סיגריה אלקטרונית ונטישת הסיגריה
הקונבנציונאלית ב-5-10 השנים הבאות.

להלן פרטים של המחקר של Zhu וחב’: הנתונים על הקשר
בין צריכת סיגריה האלקטרונית וגמילה מעישון הופקו ממדגם שכלל 161,054 מעשנים,
מתוכם 89,173 נשים. גיל הנסקרים היה מעל 18 שנה, מתוכם כ-117,000 לבנים, 17,000
היספאנים, כ-16,000 שחורים, כ-6,300 אסייתיים, וכ-1,500 אינדיאנים.
תוצאות המחקר היו כדלהלן: מתוך 161,054 מגיבים לשאלון שהופץ ביניהם בשנים 2014-5, היו 22,548
מעשנים בהווה, ו-2,136 כאלה שנגמלו לאחרונה מעישון. מתוך אלה, 38.2% של מעשנים
לאחרונה, ו-49.3% של נגמלים מעישון לאחרונה, התנסו בצריכת סיגריה אלקטרונית.
מתוך המתנסים בעישון סיגריה האלקטרונית 11.5% עשו זאת על בסיס יומי ו-19.0% התנסו
בצריכת סיגריה אלקטרונית באופן מזדמן. נמצא סיכוי גדול יותר שצורכי סיגריה אלקטרונית
הם אלה שניסו להיגמל מעישון (65.1%), מאשר אלה שלא ניסו להיגמל מעישון (40.1%).
מבין צורכי סיגריה האלקטרונית אחוז המצליחים להיגמל מעישון הגיע ל-8.2% לעומת 4.8%
של צורכי סיגריה אלקטרונית שנכשלו בניסיונם להיגמל מעישון. סך שיעור הנגמלים
מעישון בשנים 2014-5, היה משמעותית גבוה יותר מזה של נגמלים מעישון בשנים 2010-11
(5.6% לעומת 4.5%) וכן גבוה יותר משיעור הנגמלים בשנים 2000-2010, כאשר סיגריה אלקטרונית
הייתה ממש בראשית דרכה בשוק האמריקני.

מסקנות מחקרם של Zhu וחב’ שונות מאלו של Christensen וחב’ ב-Preventive Medicine משנת 2014 ושל Shi וחב’ ב-BMC Public Health משנת 2016, שלא מצאו
השפעה משכנעת של סיגריה אלקטרונית על מעשנים בהווה לחדול מעישון.
ייתכן שהסיבה להבדלים בין מסקנותיהם של
Zhu  וחב’ לשני המחקרים האחרים נובעים מכך שהסקר
במחקרו של
Zhu נמשך עד סוף שנת 2015, והתייחס בעיקר לשנים
2014-15 בהם הייתה עלייה של ממש באחוזי הצורכים סיגריה אלקטרונית על בסיס יומיומי.

עישון הוא אויבו היעיל והנוקשה ביותר של המעשן השבוי בקסמיו גם כאשר
הוא כבר יודע מה עושה העישון לבריאותו. גמילה מעישון קשה, כמו הגמילה מאלכוהול או
מצריכת סמים קשים, ומלווה בתסמיני גמילה קשים.
שיטות השכנוע להיגמל מרובות החל משכנוע פסיכולוגי ואף היפנוטי וכן קבוצות תמיכה של
נגמלים בצוותא, דרך לפחות 10 תכשירים שונים שחלקם מתבססים על מתן תחליפי ניקוטין
לצורותיהם.
גם העיקרון של הסיגריה אלקטרונית דומה במידה ניכרת, שהרי גם בה נכללת כמות מסוימת
של ניקוטין, הנשאף לריאות כדי לספק את המעשן המכור לניקוטין.
אך בניגוד לסיגריה הקובנציונאלית, אין סיגריה אלקטרונית מכילה אלפי חומרים בחלקם
טוקסיים ואף מסרטנים.
כמובן שנצטרך להמתין עוד מספר ניכר של שנים על מנת להיווכח
האם התחלואה והתמותה שאנו מייחסים לסיגריה הרגילה תפחת משמעותית בקרב העוברים לסיגריה
אלקטרונית. אך תחושת הבטן היא שסיגריה אלקטרונית בוודאות פחות מסוכנת מסיגריית
“מרלבורו”, וזו לבטח בשורה טובה. 

שיעור המנסים להיגמל מעישון, ושיעור הנגמלים בארה”ב בין השנים
2001-2 עד 2014-5 , בהקשר של צריכת סיגריה אלקטרונית.

בברכה, פרופ’ בן-עמי סלע.

אהבתם? שתפו עם חבריכם

ראיתם משהו בכתבה שמעניין אתכם, רוצים מידע נוסף? רשמו את המייל שלכם כאן למטה או שלחו אלינו פנייה - לחצו כאן לפנייה

  בעצם שימושך בכלי כלשהו באתר טבעלייף כולל מחשבון הקלוריות וכולל פנייתך והרשמתך אלינו אתה מאשר בזאת כי אתה מסכים למדיניות הפרטיות שלנו ואתה מסכים לקבל מאיתנו דברי דואר כולל שיווק ופרסום. תמיד תוכל להסיר את עצמך מרשימת הדיוור או ע"י פנייה אלינו או ע"י על לחיצה על הקישור הסרה מרשימת הדיוור אשר נמצא בתחתית כל מייל שיישלח אליך. למדיניות פרטיות לחץ כאן. אם אינך מסכים אנא אל תירשם אלינו, תודה.

  INULIN

  בריאים לחיים המפתח
  ,ימים ולאריכות יותר
  ,לכולם ממליץ FDA
  ויצמן במכון חוקרים
  ...ממליצים העולם וברחבי בטכניון

  לפרטים נוספים