Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

אי פוריות בגברים והקשר לויטמינים ומינרלים

אהבתם? שתפו עם חבריכם

אי פוריות בגברים והקשר לויטמינים ומינרלים

מאת: לילך נהרי, נטורופתית

15% מבני הזוג סובלים מאי פוריות קבועה או זמנית. 40% מהמקרים הינם בגלל בעיה בזרע. פוריות הגבר היא יכלתו לייצר זרעונים תקינים שיגיעו לאזור הפריה ויפרו את הביצית. במשך השנים האחרונות נעשו מחקרים רבים למצוא את הסיבה לירידה בספירת הזרע. ההשערות היו: זיהומים על ידי אורגניזם (28-71% מהגברים הלוקים באי פוריות סובלים מזיהום על ידי כלמידיה), גורמים סביבתיים כגון עליה בחשיפה לאסטרוגנים (בתעשיית החלב, בבשר, קוטלי חרקים וכימיקלים שונים), חשיפה למתכות כבדות כמו עופרת, עישון (הניקוטין משפיע על ציר היפותלמוס-היפופיזה) וחסר בויטמינים ומינרלים. חלק מהתוספים המוזכרים בקשר לפוריות הגבר הינם: אבץ, ויטמין E, ארג`נין, קרניטין, ויטמין C, גלוטטיון, סלניום, קו אנזים Q10, ויטמין B12 וליקופן.

במחקר בחנו את הקשר בין ריכוז אבץ בדם ובזרע ובין איכות הזרע אצל גברים פוריים ולא פוריים. 107 גברים לא פוריים, פרטנרים בזוגות תחת בירור לאי פוריות, ו- 103 גברים פוריים שנשותיהן היו בהריון בזמן המחקר. נלקח דם וזרע מהנחקרים ונבדקו רמות אבץ בשתי הבדיקות. חוץ מנפח הזרע, כל שאר בדיקות הזרע היו נמוכות יותר בקבוצה הלא פורייה. כמו כן ריכוז האבץ בפלסמת הזרע היתה נמוכה יותר בצורה משמעותית בקבוצה הלא פורייה. לא היה שוני ברמות האבץ בדם בין הקבוצות. ריכוז אבץ בפלסמת הזרע היתה בקורולציה עם ריכוז הזרע, תנועתיות וחיוניות הזרע.
המסקנות היו שאבץ יכל לתרום לפוריות דרך השפעתו החיובית לספרמטוגנסיס.

כדי לחקור את ההשפעה של סידן, מגנזיום, אבץ ונחושת בדם בפלסמת הזרע, 107 גברים פוריים ו-103 גברים לא פוריים נתנו דגימות דם וזרע. נבדקו רמות סידן, מגנזיום, אבץ ונחושת. נעשתה אנליזה של הזרע. הריכוז של סידן, מגנזיום, אבץ ונחושת בדם בפלסמת הזרע לא היה שונה בקבוצת הפוריים והלא פוריים. קורלציה חלשה נעשתה בין רמות אבץ בדם לבין ספירת זרע, תנועתיות ומורפולוגיה אבנורמלית של הזרע. נמצאה קורלציה חלשה בין ריכוז אבץ ומגנזיום בפלסמת הזרע לבין ספירת זרע, וריכוז נחושת בדם נמצא קשור לתנועתיות הזרע. נמצאה קורולציה חזקה בין סידן, מגנזיום ואבץ בפלסמת הזרע.

מסקנות המחקר הינם שלמרות שסידן, מגנזיום, אבץ ונחושת משחקים תפקיד חשוב בספרמטוגנסיס ופוריות, הרמה של מרכיבים אילו בדם ובפלסמת הזרע לא שונים בין קבוצת הגברים הפוריים ללא פוריים במחקר זה.

כדי ללמוד את ההשפעה של מתן תוסף של חומצה פולית ואבץ סולפט על הזרע בגברים פוריים ולא פוריים, נעשה מחקר כפול סמיות עם פלסבו. במחקר השתתפו 108 גברים פוריים ו-103 גברים לא פוריים. שתי הקבוצות קיבלו בצורה רנדומלית אחד מארבעת הטיפולים במשך 26 שבועות: חומצה פולית ופלסבו, אבץ סולפט ופלסבו, אבץ סולפט וחומצה פולית או שני פלסבו. חומצה פולית ניתנה ב 5 מ"ג ואבץ סולפט ניתן ב 66 מ"ג. לפני ואחרי הטיפול נלקחו בדיקות דם וזרע. הזרע נבדק לריכוז, תנועתיות ומורפולוגיה. בדם נבדקו רמות חומצה פולית ואבץ. כל השפעה של ארבעת הטיפולים נבחנה לחוד. התוצאות היו גברים לא פוריים הראו עליה משמעותית (74%) בספירת זרע ועליה קטנה בספרמטוזה אבנורמלית (4%). אותו דבר הובחן בגברים הפוריים. רמות אבץ וחומצה פולית לפני תחילת המחקר לא היו שונות בין קבוצת הפוריים והלא פוריים.

המסקנות היו שספירת זרע נורמלית עולה אחרי טיפול המשלב אבץ וחומצה פולית בגברים פוריים וגברים לא פוריים כאחד.

כדי לבדוק את היעילות של מתן תוספת ויטמין E כטיפול ב-reactive oxygen species המקושרת עם אי פוריות בגברים, נעשה מחקר כפול סמיות עם פלסבו. השתתפו 30 גברים בריאים עם רמה גבוהה של reactive oxygen species בזרע עם בנות זוג בריאות. הנחקרים התחלקו ל 2 קבוצות בצורה רנדומלית. כל מטופל קיבל mg\d 600 ויטמין E או פלסבו למשך 3 חודשים. אחרי הפסקה של חודש החליפו את הטיפול בין 2 הקבוצות.
התוצאות היו שיפור של תפקוד הספרמטוזואה. עליה בדם של רמות ויטמין E אחרי טיפול לוותה בשיפור תפקוד הזרע. המסקנות היו שנתינת ויטמין E משפר את התפקוד של ספרמטוזואה invitro.

קואנזים קיו 10 נמצא בנוזל זרע אנושי והראה קורלציה ישירה עם פרמטרים של הזרע. במחקר זה נבדק תפקידו של קואנזים קיו 10 במצב של VAR (vericocele). במחקר השתתפו 32 חולים עם VAR. כקבוצת בקורת נלקחו 41 גברים עם אבנורמליות זהה בזרע אך ללא VAR. קואנזים קיו 10 נבדק והוערך בנוזל הזרע, בפלסמה ובתא. נמצא כי היו רמות גבוהות מאוד של קיו 10 בפלסמת הזרע ב- VAR. קיו 10 ברמת התא הראה קורלציה הפוכה עם ריכוז ותנועתיות הזרע ב- VAR בהשוואה לקבוצת הביקורת.

המסקנות ממחקר זה שחולים ב- VAR נמצאים תחת סטרס חימצוני גבוה יותר ולכן יש ירידה באנרגיה שפוגעת בתנועתיות גם בגברים עם ספירת זרע תקינה. מידע זה מציע תפקיד פתופיזיולוגי לקיו 10 בפלסמת הזרע ואפשרות לבעיה מולקולרית ב- VAR.

חוסר בסלניום מביא חוסר תנועתיות ודפורמציה בזרע של עכברושים לא פוריים, בעוד שהוספת סלניום לתזונה קושר עם השפעות יעילות על תפקוד הזרע. מחקר זה, שנעשה בצורה רנדומלית עיוורת, חקר את השפעות הסלניום ממקור תזונתי על איכות הזרע.

11 גברים בריאים אכלו דיאטה מבוקרת העשירה או דלה בסלניום, במשך 120 יום. ב-21 יום הראשונים רמת הסלניום הנצרכת היתה 47 מקרוגם ואז או 13 מקרוגרם ליום או 297 מקרוגרם ליום במשך 99 ימים. ההשפעה של תזונה זו נראתה בשינוי ריכוז הסלניום בדם ובזרע. ריכוז הסלניום בזרע עלה ב 50% בתזונה עשירה בסלניום וירד ב 40% בתזונה דלת סלניום. טריאיאודוטירונין בסרום ירד ומטבוליזם של הורמון התירואיד כנראה השפיע על תנועתיות הזרע. למרות ירידה של תנועתיות הזרע אינה מנבא ירידה בפוריות, נטילת תוסף של סלניום באוכלוסיה הבריאה והשפעתה זקוקה לחקירות נוספות.

ויטמין B12, חומצה פולית ו- reactive oxygen species (ros) בזרע בני אדם מגברים פוריים ולא פוריים והקשר שלהם לפרמטרים שונים, נחקר.
דגימת זרע מ- 44 גברים לא פוריים ו-176 גברים פוריים נלקחה ונמדדה. הבדיקות הראו כי כי לא היה שוני משמעותי ברמת B12 וחומצה פולית בזרע בין שתי הקבוצות. למרות זאת, רמת ROS בקבוצה הלא פוריה היתה גבוהה יותר בצורה משמעותית מאשר בזאת שפוריה. הפגמים המורפולוגים והמוטיליות הנמוכה היתה גבוהה בהרבה בקבוצת הגברים הלא פוריים.

המסקנה היתה שעליה של ROS ופגיעתו בזרע היא אחד הפקטורים החשובים ביותר לאיכות זרע נמוכה ואי פוריות בבני אדם.

מסקנות:
כפי שהראו המחקרים, יש קשר בין ויטמינים ומינרלים מסוימים ואיכות הזרע, גם כמתן כתוסף וגם בתזונה. כמו כן המחקרים הראו כי יש חשיבות רבה לכמות הויטמינים והמינרלים בנוזל הזרע לגבי אי פריון, אך כמות אותם ויטמינים ומינרלים בדם לא מהווה אינדיקציה לגבי הכמות בנוזל הזרע. חשוב לשים לב שלא כל תוסף באופן גורף מתאים לאי פוריות. יש גם "מכל המוסיף גורע". דוגמא לכך הוא המחקר על סלניום שהראה כי סלניום, למרות שהוא אנטי אוקסידנט ומן ההגיון חשוב כתוסף בגברים לא פוריים, במינון גבוה יכל לגרום לפגיעה בתנועתיות הזרע דרך האטה של בלוטת התירואיד.

אהבתם? שתפו עם חבריכם

ראיתם משהו בכתבה שמעניין אתכם, רוצים מידע נוסף? רשמו את המייל שלכם כאן למטה או שלחו אלינו פנייה - לחצו כאן לפנייה

  בעצם שימושך בכלי כלשהו באתר טבעלייף כולל מחשבון הקלוריות וכולל פנייתך והרשמתך אלינו אתה מאשר בזאת כי אתה מסכים למדיניות הפרטיות שלנו ואתה מסכים לקבל מאיתנו דברי דואר כולל שיווק ופרסום. תמיד תוכל להסיר את עצמך מרשימת הדיוור או ע"י פנייה אלינו או ע"י על לחיצה על הקישור הסרה מרשימת הדיוור אשר נמצא בתחתית כל מייל שיישלח אליך. למדיניות פרטיות לחץ כאן. אם אינך מסכים אנא אל תירשם אלינו, תודה.

  INULIN

  בריאים לחיים המפתח
  ,ימים ולאריכות יותר
  ,לכולם ממליץ FDA
  ויצמן במכון חוקרים
  ...ממליצים העולם וברחבי בטכניון

  לפרטים נוספים