Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

אומיקרון – הגנה של ילדים ובני נוער מפני וריאנט האומיקרון

אהבתם? שתפו עם חבריכם

פרופ' (אמריטוס) בן-עמי סלע, המכון לכימיה פתולוגית, מרכז רפואי שיבא, תל-השומר; החוג לגנטיקה מולקולרית וביוכימיה (בדימוס), הפקולטה לרפואה סאקלר, אוניברסיטת תל-אביב.

 

לפני הופעתו של הווריאנט אומיקרון של SARS-CoV-2 , ובעת האישור שניתן לחיסון Pfizer- BioNTech הידוע כ-,BNT162b2 היעילות של שני חיסונים של 30 מיקרוגרם בבני נוער בני 12-15 שנה, והחיסון במינון של 10 מיקרוגרם בילדים בני 5-11 שנה, הוגדרה "כ-100% יעילה בבני נוער" ויעילה בשיעור של 90.7% בילדים (Frenck וחב' ב-New England Journal of Medicine משנת 2021, ו-Walter וחב' באותו כתב עת משנת 2022).
יחד עם זאת. 2 מחקרים שהתפרסמו ב-JAMA לאחרונה, הדגימו שהיעילות המוערכת של החיסון בקרב ילדים ובני-נוער הייתה נמוכה יותר מאשר זו שנמסר עליה במחקרים הראשוניים, וכן שלמעשה ההגנה בעטיו של חיסון זה דעכה במהירות, בעיקר כשמדובר בווריאנטים החדשים יותר של SARS-CoV-2 (על פי Fleming-Dutra ןחב' ב-JAMA משנת 2022, ו-Dorabawila וחב' באותו כתב-עת מאותה שנה).

 

המחקר של Dorabawila הציע גם שדעיכת החיסון עלולה להיות גרועה יותר בילדים מאשר בבני נוער, והעריך שמינון של 10 מיקרוגרם בילדים בני 5-11 שנה, עלול להיות נמוך מדי. יחד עם זאת, מסקנה זאת לא נבעה ממחקרם שלFleming-Dutra וחב'. מחקרים נוספים עם החיסון mRNA-1273 של חברת Moderna, אמורים לספק נתונים נוספים בהקשר זה. כיוון שכל החיסונים מסוג mRNA היו כרוכים בתופעות לוואי מקומיות וסיסטמיות כולל חום, שאלת הבטיחות של חיסון זה מהווה מקור לדאגה כוון שהעמידות לחום ולתופעות לוואי סיסטמיות אחרות בקרב ילדים, נמוכה יותר מאשר במבוגרים.
יש איזון עדין בין מינון החיסון הנדרש ליצור תגובה חיסונית ראויה לבין תופעות לוואי מינימליות. מספר מחקרים מצאו שיעורים גבוהים יותר של אנדוקרדיטיס במחוסנים צעירים עם החיסון של Moderna, אך לא ברור האם תופעה זו קשורה למינונים הגבוהים יותר של mRNA בחיסון של Moderna (Karlstad וחב' ב-JAMA Cardiology משנת 2022, Abraham וחב' ב- Social Science Research Network משנת 2021).
בדומה, המחקר של Dorabawila וחב' העריך את הסכנה של הדבקה עם SARS-CoV-2 והאשפוז בקרב ילדים ובני-נוער מחוסנים או בלתי מחוסנים, תוך שימוש בנתונים מארבעה אזורים שונים במדינת ניו-יורק, בין ה-29 בנובמבר 2021 ו-30 בינואר 2022.
המחקר האמור השווה 365,502 ילדים בגיל 5-11 שנה שעברו חיסון מלא, ו-852,384 בני נוער בני 12-17 שנה שעברו חיסון מלא, עם 997,554 ילדים לא מחוסנים, ו-208,145 בני נוער שלא חוסנו.
המחקר העריך את שיעור מקרי COVID-19 (המוגדר כתוצאה חיובית במבחן PCR, והצורך להתאשפז. ערכיIRR או incidence rate ratios)), חושבו תוך השוואה של שיעורי התחלואה בין לא מחוסנים למחוסנים, כאשר IRR גבוה יותר מצביע על סיכון גדול יותר לתחלואה בקרב לא-מחוסנים.
בילדים בני5-11 שנה, ערך IRR באלה שלא חוסנו בהשוואה לאלה שחוסנו בחיסונים מלאים היה 3.1 בשלב מוקדם של התפרצות האומיקרון השבוע של ה-13 בדצמבר 2021), וערך זה ירד ל-1.1 ב-24 בינואר 2022, כנראה בגלל דעיכת החיסוניות של הגוף לאחר קבלת זריקות החיסון. מתווה דומה נמצא גם בבני-נוער, עם ערך IRR של 6.7 בשבוע של 29 בנובמבר 2021, שירד ל-2.0 בשבוע של ה-24 בינואר 2022.

 

השוואת הנתונים של שתי אוכלוסיות הצעירים (ילדים ובני נוער) עם אלה של מבוגרים, הראו תוצאות דומות עם יעילות מוערכת של החיסונים 2-4 שבועות לאחר קבלת מנת חיסון השנייה ב-35% מהמבוגרים וב-60% מהילדים ובני הנוער, וכן יעילות מוערכת של 15% בקרב המבוגרים, ו-16% בקרב בני הנוער, ו-29% בילדים, זאת לאחר חודשיים מהשלמת החיסונים (Accorsi וחב' ב-JAMA משנת 2022).
מחקר שהתפרסם במארס 2022 מדד את היעילות המוערכת של החיסונים בילדים ובבני נוער, 14 ו-82 יום לאחר החיסון בשתי קבוצות מחוסנים אלה, ומצא יעילות דומה בשתי נקודות הזמן ב-31% מהילדים, וב-59% מבני הנוער (Fowlkes וחב' ב-Morbidity & Mortality Weekly Report משנת 2022).

 

המחקר של Fleming-Dutra וחב', היווה אנליזה שהתקיימה מדצמבר 2021 עד פברואר 2022, תוך שימוש במאגר נתונים גדול, המבוסס על בדיקות של SARS-CoV-2 ברחבי ארה"ב תחת הכותרת Increasing Community Access to Testing (ICATT) for COVID-19. הנתונים כללו 30,999 מקרים חיוביים, ו-43,209 מקרים שליליים בקרב ילדים בני 5-11 שנה, ו-22,273 מקרים חיוביים ו-25,471 מקרים שליליים בקרב בני 12-15 שנה, בהחלט מחקר רחב ממדים.
נמצא ששבועיים עד 4 שבועות לאחר קבלת מנת החיסון השנייה, יעילות החיסון הייתה זהה בשתי קבוצות הגיל, דהיינו 60.1% בקרב הילדים, ו-59.5% בקרב בני הנוער. יחד עם זאת, כעבור חודשיים ממנת החיסון השנייה, היעילות המוערכת של החיסון דעכה בשתי קבוצות הגיל ל-28.9% בקרב הילדים, ול-16.6% בקרב בני הנוער. מעודדת העובדה שמנת דחף (booster) בקרב בני נוער, שתוצאותיה נמדדו 2-6.5 שבועות לאחר קבלתה, הייתה כרוכה עם יעילות מוערכת מוגברת של החיסון של 71.1%. אך כיוון שפרק הזמן של המעקב אחר יעילות מנת דחף זו היה קצר מדי, בעלי המחקר לא היו מסוגלים להעריך את מידת הדעיכה של חיסון זה.
במחקר ניו-יורק, אשפוזים היו רבים יותר בין לא מחוסנים מאשר באלה שקיבלו חיסונים במלואם, בשבוע של 24 בינואר עם IRRs של 1.9בקרב גילאי 1-5 שנה, ו-3.7 בקרב בני 12-17 שנה.
נתונים אלה מעודדים והם ברי-השוואה לנתונים המתקבלים מנבדקים מבוגרים בהם הודגמה נטייה מנוגדת לאשפוז בעידן האומיקרון, לפיה לאחר חיסון כפול נמנעו 65% מהאשפוזים, ולאחר חיסון משולש נמנעו 86% מהאשפוזים (Lauring וחב' ב-British Medical Journal משנת 2022).
ההתייחסות לתוצאים חמורים של הדבקה עם-SARS-CoV-2 כגון התאשפזות או מוות היא קריטית. מחקר עדכני מצא ששיעורי האשפוז בקרב ילדים בני 5-11 שנה, הייתה נמוכה ב-50% בקרב ילדים מחוסנים בהשוואה לאל שלא חוסנו בעידן גל האומיקרון (Shi וחב' ב-Morbidity & Mortality Weekly Report מחודש מארס שנת 2022).
האם למינונים הנכונים של החיסון שנבחרו עבור ילדים, יש השפעה על תוצאות החיסון?
במהלך ניסויים קליניים בהיקף גדול שתוצאותיהם הוצגו ל-FDA או ל-EUA האירופי. התגובות החיסוניות של הגוף של בני נוער שחוסנו במינון של 30 מיקרוגרם, היו גבוהות כמעט פי-2 מאשר התגובות החיסוניות שנצפו בקרב מבוגרים צעירים בטווח הגילים 16-32 שנה.
קבלת חיסון במינון של 10 מיקרוגרם בילדים בני 5-11 שנה, הייתה ברת-השוואה לתגובה החיסונית של הגוף לחיסון במינון של 30 מיקרוגרם בקרב מבוגרים, אך פחות יעילה מהתגובה החיסונית לחיסון במינון של 30 מיקרוגרם בקרב בני-נוער (Ali וחב' ב-New England Journal of Medicine משנת 2021).

 

מחקרים על יעילות החיסונים במהלך גל ה-delta, הדגימו יעילות גבוהה של החיסונים בקרב בני-נוער (Oliveira וחב' ב-JAMA Network Open משנת 2022). לאחר הופעתו של וריאנט אומיקרון, יעילות החיסונים בקרב בני-נוער ירדה באופן מוחשי והתפוגגה במהירות, אך קבלת חיסוני דחף שיפרה בהם את יעילות החיסון. העיתוי המדויק של השקת החיסונים בילדים בני 5-11, היה מורכב ומסובך על ידי הופעת וריאנט אומיקרון, אם כי יעילות החיסון ברת השוואה לזו של בני-נוער, ואף היא מתפוגגת.
שני המחקרים האמורים לוקים במגבלות. המחקר של Fleming-Dutra וחב' הסתמך על פלטפורמת ניסויים שהייתה תלויה בשאלונים בהם דיווחו הנשאלים על סטאטוס החיסונים שלהם ועל תופעות הלוואי, אך שני נתונים אלה מעולם לא אושרו על ידי נתונים רפואיים אובייקטיביים.
בדומה, גם המחקר של Dorabawila וחב' הסתמך באופן מוחלט על מסד הנתונים של מדינת ניו-יורק שעלול היה להכיל נתונים חסרים או שגויים.
הבחינה של נתוני-מסד אלה לא בוצעה. בהתחשב בפרק הזמן הקצר מאז החלו החיסונים בילדים בני 5-11 שנה או חיסוני הדחף בבני נוער, והופעת גל התחלואה עם וריאנט אומיקרון זמן קצר לאחר מכן, מנעו משני מחקרים אלה לבצע מעקב ארוך דיו כדי ללמוד על התגובה של ילדים ובני נוער לחיסונים בעידן האומיקרון.
למרות ששני מחקרים אלה מצאו פרקי זמן קצרים יחסית עד התפוגגות היעילות של החיסון, יש תקווה באופק. ככל ששיעורי ההדבקות של ילדים עם SARS-CoV-2 ילכו ויגדלו, החיסוניות ההיברידית בהם (דהיינו החיסוניות המהווה שילוב בין החיסון הניתן לבין החיסוניות הטבעית) יספקו לבטח הגנה נוספת שתמנע לכאורה הדבקות עתידיות בנגיף (Hall וחב' ב-New England Journal of Medicine משנת 2022, ו- Šmíd וחב' ב-Journal of Infectious Diseases משנת 2022).
חברת Moderna הודיעה לאחרונה שיש בידה נתונים ראשוניים-מוקדמים מניסוי בו הוזרק חיסון דחף דו-ערכי, בו התקבלה תגובה מנטרלת של הנגיף גדולה יותר, שנטרלה את נגיף האב, את ואת הווריאנטים בטא ואומיקרון 180 יום לאחר מינון חיסון
המסר המעודד הוא שלמרות שההגנה שמקנים החיסונים לילדים ולבני-נוער הייתה נמוכה יותר בעידן האומיקרון, בהשוואה לתקופות בהן שלטו וריאנטים אחרים, ולמרות שהגנה זו דועכת במהירות, היעילות של חיסונים כנגד אשפוזים נותרה גבוהה מה גם שחיסוני דחף (boosters) אף הגבירו הגנה זו.
מסקנה מקובלת אחת היא ש-75% מהילדים בארה"ב נדבקו בנגיף SARS-CoV-2 על בסיס בדיקות סרו-חיוביות , אם כי חומרת המחלה יותר נמוכה בהם מאשר במבוגרים (Clarke וחב' ב- Morbidity & Mortality Weekly Reportמשנת 2022).

 

בברכה, פרופ' בן-עמי סלע.
22/05/2022
לקריאת כל הכתבות של פרופ' בן-עמי סלע לחץ כאן

אהבתם? שתפו עם חבריכם

ראיתם משהו בכתבה שמעניין אתכם, רוצים מידע נוסף? רשמו את המייל שלכם כאן למטה או שלחו אלינו פנייה - לחצו כאן לפנייה

  בעצם שימושך בכלי כלשהו באתר טבעלייף כולל מחשבון הקלוריות וכולל פנייתך והרשמתך אלינו אתה מאשר בזאת כי אתה מסכים למדיניות הפרטיות שלנו ואתה מסכים לקבל מאיתנו דברי דואר כולל שיווק ופרסום. תמיד תוכל להסיר את עצמך מרשימת הדיוור או ע"י פנייה אלינו או ע"י על לחיצה על הקישור הסרה מרשימת הדיוור אשר נמצא בתחתית כל מייל שיישלח אליך. למדיניות פרטיות לחץ כאן. אם אינך מסכים אנא אל תירשם אלינו, תודה.

  INULIN

  בריאים לחיים המפתח
  ,ימים ולאריכות יותר
  ,לכולם ממליץ FDA
  ויצמן במכון חוקרים
  ...ממליצים העולם וברחבי בטכניון

  לפרטים נוספים