/


!

* , .


מערכת הנשימה
Asthma, Spastic Bronchitis
Bronchitis (Chronic), C.O.P.D, Emphysema , ,
Bronchitis (Acute), Trachetitis, Pertussis, Cough , ,
Sinustis Nasophayngeal Cgreal ,
Laryngitis, Pharyngitis, Tonsillitis ""
Otitis Media, Ear Ache
 
!  . .