/


!

* , .


כבד, מרה, מערכת פורטאלית
Cholecystitis, Cholelithiasis , ""
Hepatitis (Type A, B, C), Jaundice , ,
 
!  . .