/


!

* , .


מערכת השתן
Cystitis, Urethritis, Etc
Urinary Gravel (Stones)
Prostatitis, Prostatic Hypertrophy ,
Enuresis, Incontinance , ,
 
!  . .