/


!

* , .


מערכת העצבים
Anxiety States
Irritability, Hysteria, Stress ,
Epilepsy
Depressive States
Insomnia ,
Migrain
Headache ,
 
!  . .