/


!

* , .


מערכת השלד
Rheumatoid Arthritis, Lumbago, Sciatica, Gaut, Tendonotis, etc , ,
Cramps, Spasms
Sprains, Bruises , , "
 
!  . .