/


!

* , .


כללי, סיסטמתי
Acne
Obesity
Fatigue, Debility, Convalescence , ,
Cancer -
 
!  . .