/


!

* , .


הפרעות מטבוליות, הורמונליות
Thyrotoxicosis,Toxic Goiter, Grave's disease ,
Myxoedema
Diabetes Mellitus
 
!  . .