221 -

׳³ֲ¡׳³ֲ¨׳³ֻ�׳³ן¿½

Multiple Myeloma: , `
: `-
Multiple Myeloma: , `
 Multiple Myeloma:   , `
, `.
` - . , . 40 : 70 2-3 55 69 , 15-20 30 54 . . , ...
      , `.
, `.
` - . , . 40 : 70 2-3 55 69 , 15-20 30 54 . . , ...
      , `.
CD73:
: `-
CD73:
  CD73:
: , `.
` - . , , 40,000 , -10,000 . , , . , localized prostate cancer, ...
   :   , `.
MGUS:
: `-
MGUS:
   MGUS:
-: ? `.
` - . 2011 . , Steve Jobs - Apple, , Ralph Steinman, . , , 7-8 . , ,..
  -:  ? `.
: vemurafenib -ipilimumab : ?
: `-
: vemurafenib -ipilimumab : ?
  : vemurafenib -ipilimumab   :  ?
? `.
` - . , . , . - , Herceptin -Gleevec, -5 -50% -66%. ...
       ? `.
,
" , . , .
,
- 30%
- 30%
    - 30%
, `
: `-
, `
      , `
PSA, , `.
` - . PSA , , , . , , ........ . - PSA 1966, , 1979...
  PSA,   , `.
- ,
 - ,
MGUS, , -
: `-
MGUS, , -
 MGUS,  ,   -
, PSA
: `-
, PSA
 ,   PSA
: Aquaporin-1 -Adipophilin
: `-
: Aquaporin-1 -Adipophilin
    : Aquaporin-1 -Adipophilin
- .
: `-
- .
 -     .
(HPV) ? `.
` - . . " -11,000 , 4,070 . , HPV -4 ...
   (HPV)    ? `.
(HPV) ? `.
` - . . " -11,000 , 4,070 . , HPV -4 ...
   (HPV)    ? `.
– Finasteride, , ?
: ` -
– Finasteride, , ?
   – Finasteride,  ,  ?
Ofatumumab - FDA , `
: `-
Ofatumumab - FDA , `
Ofatumumab  - FDA  , `
.
: `-
.
     .
30 : , `.
` - . , -4 " . 2009 -1,479,350 ", 562,340 . , . ...
    30 :    , `.
Iressa:
: `-
Iressa:
Iressa:
  <<   1 2  3  4 5 6 7 8 9  >>