1 -

תסמונות

, `.
` - . - (), . , , . , . , ...
      ,  `.