13 -

תסמונות

, `.
` - . - (), . , , . , . , ...
   , `.
:
– `
:
– . `
 –
:
-
?
:
" - .
  ?
?
:
" - .
  ?
?
:
, , -
  ?
- . ,
:
- . ,
 - .  ,
(ALAGILLE)
: `
(ALAGILLE) , , ,
 (ALAGILLE)
: `
– ( )
: `
– ( )
 – ( )
- , ...
-
- , ...
 -