73 -

שונות

(Gene therapy) `.
` - . 1990 , French Anderson, . gene therapy, . 2016, (EMA) -FDA , ...
 (Gene therapy) `.
? `
: `-
? `
     ? `
? `
: `-
? `
     ? `
- - -
: `-
- - -
- -  -
: , `.
` - . (lice) - ְָֻּ () - : peducus humanus capitis , -pediculus humanus corporis, -phthirus pubis. 1-3 ", . , ...
 :  , `.
, 120 ? `.
` - . 100 , 1995 , -1 -20 -1 -50 . 2009 100, 100. " 5,000 ...
  ,    120 ? `.
: , `
: `-
: , `
   : , `
: , `
: `-
: , `
   : , `
-
. .
 -
-
: `-
-
 -
, `.
` - . , 2 . -microbiota - , -microbiome - . -100 - ( 100,000,000,000,000 !!) , , , ...
   , `.
, `.
` - . , 2 . -microbiota - , -microbiome - . -100 - ( 100,000,000,000,000 !!) , , , ...
   , `.
-
: `-
-
 -
, `.
` - . , " ?" 2012, 3.8 " -300,000 , -5 " 2007. 2016 50 . , ...
     , `.
? `
: `-
? `
      ? `
? `
: `-
? `
      ? `
: שׂכּ () ,
: `-
: שׂכּ () ,
  : שׂכּ ()  ,
, ?
: `-
, ?
,     ?
Watson ?
: `-
Watson ?
 Watson    ?
-- (TMA), , -: .
: `-
-- (TMA), , -: .
 -- (TMA),  , -:   .
- ? " !
: `-
- ? " !
 -  ?
?
: `-
?
    ?
- -
, - - , . .
 -  -
:
, ,
, ,
  , ,
 1  2 3  >>