5 -

עור ומחלות עור

- : Interleukin-17, `.
` - . , פּוְִָֹ -3% 4% , . . 4,500 , Bai Bi " ", ...
     -     :   Interleukin-17,   `.
-
:
. , .
 -
Psoriasis
- : ` . פּוְִָֹ -3 4% , ...
         Psoriasis
:
:
– .
 –