80 -

עור ומחלות עור

- ?
: `-
- ?
 -    ?
: , `.
` - . . , . , . , , ...
    : , `.
- : Interleukin-17, `.
` - . , פּוְִָֹ -3% 4% , . . 4,500 , Bai Bi " ", ...
   -   :  Interleukin-17,  `.
fillagrin: ,
: `-
fillagrin: ,
  fillagrin:   ,
-
:
. , .
 -
: , , `.
` - . ְ , , . , , -, , ...
  :  , , `.
, , . .
:
, , .
, , .   .
, , () -
: `
, , , "
 , ,  () -
? ?
:
? ?
 ?     ?
:
,
, ?
: `
, ?
  , ?
(SPF) 15 ....
, . , ,
?
:
   ?
: `
, ,
 –
, . ...
() - ?
: ` N.D
() - ?
  () -  ?
Varicella-Zoster
` . 50 (herpes zoster), -6,000 8,000 . ...
  Varicella-Zoster
-
:
-
 -
1
: " , M.D . 1 () , ...
      1
:
:
– -
 –
: " N.D Acne vulgaris " (17 ), - 10% , 4.8...
 –
: `
" "
- . , ...
 1  2 3 4  >>