19 -

סרטן

-
-Giotrif () EGFR
 -
- .
: `-
- .
 -     .
ְוּוֹ , . `
: `-
ְוּוֹ , . `
 ְוּוֹ  ,   . `
ְוּוֹ , . `
: ` -
ְוּוֹ , . `
 ְוּוֹ  ,   . `
:
: `-
:
    :
. `
` - . , , : " "? , וָָֹ ..
   . `
. `
` - . , , : " "? , וָָֹ ...
   . `
,
"" . : ` . , , ...
   ,
-small cell lung cancer,
- ` - . , -small cell lung cancer ( SCLC) ...
  -small cell lung cancer,
Erlotinib: NSCLC
: ` - . 2004 " FDA NSCLC . erlotinib 150...
Erlotinib:    NSCLC
: ` -
- - `
: ` -
- - `
-
- : ` . ", , -"smoking gun" , -" ". , , ...
ִ (tar) !
: ` -
- : ` . - " " , " ". , -50 ...
      ִ (tar) !
:
: ` -
: -
:
:
: ` -
: . .
:
- , - 80%
. -