4 -

סרטן

: , `.
` - . , . , "" . 2012 -40 , -900,000 , 720,000 ...
 :    , `.
: , `.
` - . , . , "" . 2012 -40 , -900,000 , 720,000 ...
 :    , `.
: , `.
` - . , . , "" . 2012 -40 , -900,000 , 720,000 ...
 :    , `.
, `.
` - . -6.8% , 2012 -723,000 . , , , . , , , -, ` ...
   , `.