5 -

סרטן

סרטן הלבלב

: , `
: `-
: , `
 :    , `
: , `
: `-
: , `
 :    , `
, , `
: ` -
, , `
 ,   , `
pancreas ,
: `-
pancreas ,
   pancreas  ,
-: ? `.
` - . 2011 . , Steve Jobs - Apple, , Ralph Steinman, . , , 7-8 . , ,..
  -:  ? `.