79 -

מחלות

סוכרת

type 1, `
: `-
type 1, `
   type 1, `
type 1, `
: `-
type 1, `
   type 1, `
- diabetes insipidus
: `-
- diabetes insipidus
  - diabetes insipidus
: , , `.
` - . -4 , 2035 600 . ", -12% , -25% , . , , , , . -20% ....
  : , , `.
type 2, `.
` - . , , metformin -sufonylurea, type 2. , 40 -10 - type 2. , , . 40 , glucose , . ...
   type 2, `.
type 2, `.
` - . , , metformin -sufonylurea, type 2. , 40 -10 - type 2. , , . 40 , glucose , . ...
   type 2, `.
type 2 - type 2
: `-
type 2 - type 2
 type 2 -   type 2
: DM type 3C: , `
: `-
: DM type 3C: , `
   : DM type 3C:    , `
: DM type 3C: , `
: `-
: DM type 3C: , `
   : DM type 3C:    , `
- פּוֹ- : , `.
` - . , -, , 4 -86% . -, steady-state , , 2014 387 -5% . 2030 ...
 -  פּוֹ-   : , `.
- פּוֹ- : , `.
` - . , -, , 4 -86% . -, steady-state , , 2014 387 -5% . 2030 ...
 -  פּוֹ-   : , `.
- - (Diabetic ketoacidosis)
: `-
- - (Diabetic ketoacidosis)
 - - (Diabetic ketoacidosis)
, `
: `-
, `
   , `
type 1 ? `.
` - . , . Eisenbarth Banting 2010, , -וּ , . , type 1 75% 10 , 20 ...
    type 1 ? `.
, , `.
` - . , , . , , , - ...
 ,   , `.
-
-
 -
:
: `-
:
  :
: Insulin degludec, 40 , Ultra-longacting Insulin
: ` -
: Insulin degludec, 40 , Ultra-longacting Insulin
  : Insulin degludec,  40 , Ultra-longacting Insulin
-
, , ()
 -
-
, , - - .
 -
: exenatide , , `.
` - . Exenatide 2, (Byetta). GLP-1 . 2, / . ...
  : exenatide   ,  , `.
?
: `-
?
     ?
Incretins, . `
: `-
Incretins, . `
  Incretins,   . `
type 2, `.
` - . type 2, ", -73 , 220,000 . type 2 , . -20 , -6 ...
      type 2, `.
- , `.
` - . , , - , -1.5 . - ַוֹ- . , - ...
  -  , `.
 1  2 3 4  >>