10 -

מחלות

מחלות כבד

- : , `
: `-
- : , `
 -   : , `
- : , `
: `-
- : , `
 -   : , `
- , `
: `-
- , `
 -    , `
- , `
: `-
- , `
 -    , `
- , `
: `-
- , `
 -    , `
- , `
: `-
- , `
 -    , `
B - B
: `-
B - B
 B -    B
C - , `.
` - . (80-85%) , , . HIV, . -HCV (), , , , -350,000. , -50% , - HCV -27% -25% ...
  C -   , `.
C - , `.
` - . (80-85%) , , . HIV, . -HCV (), , , , -350,000. , -50% , - HCV -27% -25% ...
  C -   , `.
, `
: `-
, `
   , `