2 -

מחלות

ivacaftor - (cystic fibrosis)?
: `-
ivacaftor - (cystic fibrosis)?
 ivacaftor        -    (cystic fibrosis)?
- CF, -
: `-
- CF, -
    - CF,   -